Hem / CMS Wistrand Advokater / Ólafur Steindórsson
Porträtt avOlafur Steindorsson-12_big_sRGB_small.jpg

Ólafur Steindórsson

Partner
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska, Isländska

Ólafur Steindórsson är partner i CMS Wistrands arbetsgrupp Corporate/M&A och är specialiserad inom företagsförvärv (M&A), venture capital och private equity, med särskilt fokus på teknik- och IT-sektorerna. Med 16 års erfarenhet har han omfattande erfarenhet av rådgivning till företag, riskkapitalbolag och startups avseende alla aspekter av svenska och internationella transaktioner. Ólafur Steindórsson har ett särskilt intresse för ny teknik och IT och är en frekvent anlitad rådgivare till klienter inom teknik- och IT-sektorerna avseende bolagsrättsliga- och kommersiella frågor i bred bemärkelse. Ólafur Steindórsson är därutöver regelbundet anlitad som rådgivare i IT-outsourcingfrågor.

Återkoppling från klienter betonar bl.a. Ólafur Steindórssons servicenivå, kunskap och kommersiella förståelse. (Chambers insights 2022)

Ólafur Steindórsson är författare till avsnitten om företagsförvärv och aktieägaravtal i JUNO, en av de mest omfattande juridiska informationstjänsterna i Sverige. Dessutom föreläser han regelbundet om VC-investeringar vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Ólafur Steindórsson anslöt sig till CMS Wistrand 2012.

Erfarenhet

  • Partner, CMS Wistrand, 2019-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2014-2018
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2014
  • Biträdande jurist, Kilpatrick, Townsend & Stockton, 2010-2012
  • Biträdande jurist, Rödl & Partner, 2008-2010
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Internationellt IT-konsultföretag | Förvärv av ett svenskt marknadsledande konsultbolag vilket innebar klientens inträde på den svenska marknaden. (2023)

Nordisk PE | Samtliga tilläggsförvärv i Sverige. (2023- )
Svenskt digitalt marknadsföringsföretag | Alla aspekter av deras ”buy-and-build-strategi”, inklusive förvärv, återinvesteringar, incitamentsstruktur samt aktieägarfrågor (2022- )

Svenskt tech-bolag | Framgångsrik Serie A-runda som involverade en välkänd svensk VC som huvudinvesterare (2023)

Grundare | Framgångsrik exit till, och återinvestering i, PE-ägt bolag (2023)

Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2014
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

  • Recommended Lawyer, Legal 500: Commercial, Corporate and M&A
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2009
  • Juridikstudier, Universiteet Maastrich, Nederländerna, 2008
Mer information mindre

Nyhetsflöde

13/06/2024
CMS Wistrand företräder Evidi AS vid förvärvet av NaviPro AB
CMS Wistrand har biträtt Evidi AS vid förvärvet av Navipro AB. Evidi AS är en ledande aktör inom Micro­soft-tek­no­lo­gi som hjälper bolag att ta vara på sina möjligheter genom ett holistiskt synsätt på människor, processer och teknik samt tillhandahåller expertis inom deras egenutvecklade ramverk Business Driven Ar­chi­tectu­re. Na­vi­Pro är en ledande svensk Micro­soft-part­ner med över 25 års erfarenhet av att leverera skräddarsydda af­färs­system­lös­ning­ar för mode-, detaljhandels- och e-han­dels­fö­re­tag. Företaget består av 54 anställda och har kontor i Borås, Göteborg och Stockholm. Läs mer om förvärvet på Evidis hemsida. CMS Wistrands team bestod huvudsakligen av Ólafur Steindórsson, Louise Berlin och Amanda Luthman.
24/05/2024
Nordic Webinar Series: CMS M&A Study 2024
Second Edition in Stockholm, SwedenThe second Nordic webinar of the CMS M&A Study took place at the CMS Wistrand office in Stockholm, Sweden. This event followed the inaugural Nordic edition, which was hosted at CMS Kluge in Norway. We were pleased to have our colleagues from CMS Kluge join us for the second edition in Sweden. For more information and to access related resources, please find the link below.
21/05/2024
CMS Wistrand legal rådgivare till Investment AB Spiltan i samband med listbyte...
CMS Wistrand har varit legal rådgivare till Investment AB Spiltan i samband med bolagets listbyte från NGM PepMarket till den reglerade marknaden NGM Main Regulated Equity. Handel i bolagets aktier inleddes den 20 maj 2024. In­vest­ment AB Spiltan är ett investmentbolag som köper och äger minoretsandelar i noterade och onoterade svenska till­växt­fö­re­tag. Bolaget följer den amerikanska investeraren Warren Buffetts in­ve­ste­rings­fi­lo­so­fi och har som målsättning att skapa ekonomiskt värde genom att behålla portföljbolagen lång­sik­tigt. Sam­ar­be­tet med CMS Wistrand har fungerat bra och vi är nöjda med resultatet, säger Kent Söderström, CFO på Spiltan Invest. CMS Wistrands team bestod huvudsakligen av Louise Berlin, Amanda Luthman och Niklas Larsson. Klientansvarig delägare är Ólafur Steindórsson.