Hem / CMS Wistrand Advokater / Per Englund
Porträtt avPER_ENGLUND_600.jpg

Per Englund

Partner
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Per Englund är partner i CMS Wistrands Bank- och Finansgrupp och är specialiserad på bank och finans samt M&A med särskilt fokus på fastighetssektorn. Han har omfattande erfarenhet av rådgivning till fastighetsbolag, fonder och finansiella institutioner avseende fastighetsfinansiering, bilaterala och syndikerade lån, förvärvsfinansiering, projektfinansiering samt fastighetstransaktioner och kommersiella hyresavtal.

Per Englund har biträtt i ärenden och projekt som rör gränsöverskridande projektfinansiering och syndikerade lån för finansiering av fastigheter och företräder ett brett spektrum av klienter. Per hanterar särskilt högprofilerade ärenden inom fastighetssektorn och är en mycket uppskattad person bland klienter.

Per Englund blev 2021 omnämnd i Legal 500 (Commercial, Corporate and M&A).

Per Englund anslöt till CMS Wistrand 2017.

Erfarenhet

  • Partner, CMS Wistrand, 2023-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2020-2022
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2017-2020
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Biträtt klienter (huvudsakligen svenska fastighetsbolag och fonder, samt finansiella institut) vid lånefinansiering, inbegripet fastighetsfinansiering, förvärvsfinansiering, syndikerade och bilaterala lån, projektfinansiering samt MTN-program. Även specialiserad inom fastighetsrätt med omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt.

Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2020
  • Fastino
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

  • Testimonial, Legal 500 2021: Commercial, Corporate and M&A
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2017
  • Juridikstudier, California State University, USA, 2014-2015
Mer information mindre