Home / Events / Marchés Publics - Overheidsopdrachten

Marchés Publics - Overheidsopdrachten

La régularité de l'offre - De regelmatigheid van de offerte

Diamant Brussels Conference and Business CentreBoulevard A. Reyers 80 - 1030 BruxellesA. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Past event
06 November 2012 - 00:00

Dans le cadre du droit des marchés publics, la régularité de l’offre est une question juridique délicate.

Dans la pratique, les pouvoirs adjudicateurs, les entreprises et les juges éprouvent des difficultés dans l’application des principes juridiques qui régissent la régularité des offres.

Vu le nombre important de litiges à ce sujet, le comité de rédaction de la revue Marchés et contrats publics a voulu y consacrer une après-midi d’étude.

Il s’agit de rendre compte des difficultés des différents acteurs (pouvoir adjudicateur, entreprise et juge) tout en dégageant des pistes de solution.


Het thema van de regelmatigheid van de offertes is binnen het overheidsopdrachtenrecht één van de meest heikele juridische punten. In de praktijk merkt men dat aanbestedende overheid, kandidaatinschrijver en rechter worstelen met deze thematiek.

Het redactiecomité van het tijdschrift Overheidsopdrachten en –overeenkomsten vond het een goed idee om, gezien de vele geschillen in dit kader, een studienamiddag te wijden aan deze thematiek.

Daarbij was het uitgangspunt om na te gaan hoe de belangrijkste actoren bij de gunning van een overheidsopdracht dienen om te gaan met de thematiek ‘regelmatigheid van de offerte’.

Deze actoren zijn: de aanbestedende overheid, de ondernemer en de rechter.

Publication
Marchés publics-Overheidsopdrachten
Download
PDF 835 kB