Home / Evenementen / Overheidsopdrachten

Over­heids­op­drach­ten

De regelmatigheid van de offerte

[External Location] Diamant Brussels Conference and Business CentreBoulevard A. Reyers 80 - 1030 BruxellesA. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Evenementenarchief
06 november 2012 - 00:00 UTC +00:00

Het thema van de regelmatigheid van de offertes is binnen het overheidsopdrachtenrecht één van de meest heikele juridische punten. In de praktijk merkt men dat aanbestedende overheid, kandidaatinschrijver en rechter worstelen met deze thematiek.

Het redactiecomité van het tijdschrift Overheidsopdrachten en –overeenkomsten vond het een goed idee om, gezien de vele geschillen in dit kader, een studienamiddag te wijden aan deze thematiek.

Daarbij was het uitgangspunt om na te gaan hoe de belangrijkste actoren bij de gunning van een overheidsopdracht dienen om te gaan met de thematiek ‘regelmatigheid van de offerte’.

Deze actoren zijn: de aanbestedende overheid, de ondernemer en de rechter.