Home / People / Youri Musschebroeck
Youri Musschebroeck

Youri Musschebroeck

Associate
Lawyer

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussels
Belgium
Languages Dutch, French, English

Youri has been working for the public law department of CMS since September 2014 and  specializes in public and administrative law, particularly in the fields of public procurement and public private partnership (PPPs). He assists his clients (both public authorities and tenderers), providing advice and drafting tender documents. Youri is also familiar with litigation procedures before the Council of State and the civil courts.
Youri is the author of a number of scientific papers, he regularly gives trainings, often in affiliation with ESIMAP (study, services and information centre in the field of public procurement and related areas). He is also a member of the editorial board of a Belgian construction law magazine (Tijdschrift voor Aannemingsrecht) and a teaching assistant of the seminar public law at the University of Brussels (Vrije Universiteit Brussel).

 

more less

Education

 • 2014 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (master in law)
 • 2014 - Bar admission (Brussels, Belgium)
more less

Memberships

 • Scientific contributor at the VUB (2014-2016)
more less

Publications

 • Y. Musschebroeck en L. Bevernaege, “De betaling van de onderaannemer en de tegenstelbaarheid aan de onderaannemer van met de aanbestedende overheid overeengekomen prijzen in het kader van een overheidsopdracht”, T. Aann. 2018, afl. 3.
 • V. Dor en Y. Musschebroeck, “Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018, Brussels, EBP Publishers, 2018.
 • V. Dor and Y. Musschebroeck, Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Waterloo, Kluwer, 2017, 1240.
 • Y. Musschebroeck, “De wijziging van de identiteit van de inschrijver” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, Brussels, EBP Publishers, 2017, 303-320.
 • Y. Musschebroeck, “Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering”, OOO 2017, ed. 1, 11-42.
 • Y. Y. Musschebroeck, “Het besluit van 27 februari 2015 tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid", TRNI 2015, ed. 3, 363-365.
 • Y. Musschebroeck, “Een overheidsopdracht, een overeenkomst onder bezwarende titel” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2015-2016, Brussels, EBP Publishers, 2016, 731-752.
 • V. Dor and Y. Musschebroeck, “eVigilo Ltd – (On)partijdigheid en het bewijs daarvan – Rechtsbescherming in geval van discriminatoire bestekbepalingen – De rechtsgeldigheid van gunningscriteria”, OOO 2015, ed. 3-4, 345-355.
 • V. Dor and Y. Musschebroeck, “Het abnormale prijzenvraagstuk, een complexe oefening” in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015, Brussels, EBP Publishers, 2015, 297-319.
more less

Lectures list

 • Y. Musschebroeck, “Omzendbrief van 16 januari 2019 inzake het gebruik van de e-Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, T. Aann. 2019, afl. 2, 111-118
 • V. Dor and Y. Musschebroeck, “Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht”, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel and B. Wathelet (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussels, EBP Publishers, 2019, 731-746
 • 26/03/2019 : Public Procurement lunch (CMS) - De regelmatigheid in 10 recente arresten van de Raad van State
 • 13/03/2019 : Training for Brussel Mobiliteit (module 1)
 • 22/01/2019 : Training for die Keure - Studiedag inzake Smart Cities “Innovatieve overheidsopdrachten”, Brussels
 • 13/12/2018 : Training for IFE – “Het bestek”, Antwerp
 • ESIMAP for FOD Financiën, “Recente ontwikkelingen in de onderhandelingsprocedures”, 28 November 2017 (half day).
 • ESIMAP for BIM, “Algemene inleiding in de overheidsopdrachten” 24 October 2017 (half day).
 • EDF Luminus (ENG) – “Algemene inleiding in de overheidsopdrachen in de nutssectoren” – 19 October 2017 (half day).
 • ESIMAP voor Belspo, Federaal Wetenschapsbeleid – “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering” – 6 October 2017 (half day).
 • Studiedag georganiseerd door Agoria – “De regelmatigheid en abnormale prijzen” – 18 September 2017.
 • Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten – “De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering” – 22 and 23 June 2017 (2 days)
 • IFE – “Overheidsopdrachten voor werken” – 6 June 2017
 • Public Procurement lunch (CMS) – 24 April 2017: “Onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten
 • Training for Partena Promeris – (5 halve dagen (8 December 2016, 31 January, 7 February 2017, 10 March and 6 April 2017) – Algemene inleiding op de overheidsopdrachten met verschillende praktische oefeningen
 • Training for BIM - 10 November 2016 – Inleiding tot de overheidsopdrachten (half day).
 • Training for FOD Financiën – 4 October 2016 – “Overzicht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie” (half day)
 • Public Procurement lunch (CMS) - 30 May 2016 – “De nieuwe wet overheidsopdrachten”
 • Public Procurement lunch (CMS) – 21 October 2015 – “abnormale prijzenonderzoek

more less

Feed

Show only
22/06/2018
June 2018 News­let­ter
03 Jun 20
CJEU Case law We­bin­ar
15 Jun 18
ES­PD re­quired on sub­mis­sion of tender
Two re­cent Bel­gian Coun­cil of State judg­ments cla­ri­fied the con­sequences for tenders sub­mit­ted without a European Single Pro­cure­ment Doc­u­ment (“ES­PD”), a doc­u­ment of self-de­clar­a­tion to be filed by...
20/11/2017
Marchés pub­lics co­deX over­heidsop­dracht­en
27 Apr 17
Pub­lic pro­cure­ment sub­con­tract­ing: re­quir­ing con­tract­or to ex­ecute...
As you will re­call, the Court of Justice ruled in a judg­ment of 14 Ju­ly 2016 (C-406/14) that a con­tract­ing au­thor­ity is not al­lowedto re­quire, by a gen­er­al stip­u­la­tion in the tender spe­cific­a­tions of...
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
30 Jan 17
Ten­der­ers must com­ply with re­quire­ments for ex­clu­sion grounds at date...
On 10 Novem­ber 2016, the Court of Justice rendered an in­ter­est­ing de­cision (in Ciclat Soc. coop. v. Con­sip SpA, C-199/15) re­gard­ing the ap­plic­a­tion of ex­clu­sion grounds. In this par­tic­u­lar case, a ten­der­er...
27/04/2017
April 2017 News­let­ter
31/01/2017
Janu­ary 2017 News­let­ter
30/11/2016
Novem­ber 2016 News­let­ter
07 Nov 16
Marchés pub­lics - Over­heidsop­dracht­en
30/09/2016
Septem­ber 2016 News­let­ter