Home / Advocaten / Youri Musschebroeck
Portret vanYouri Musschebroeck

Youri Musschebroeck

Senior Associate

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Youri is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het economisch publiekrecht (met inbegrip van overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS-projecten, openbaarheid van bestuur, de taalwetgeving, het ambtenaren- en energierecht). Hij is sedert 2014 werkzaam als advocaat bij CMS en begeleidt zowel ondernemingen als besturen die actief zijn in diverse sectoren (de bouw-, gezondheids-, IT- en energiesector). Hij heeft een uitgebreide proceservaring zowel voor de Raad van State als de burgerlijke rechtbanken.

Youri is verbonden aan de vakgroep staats-en bestuursrecht van de Vrije Universiteit Brussel en doceert als praktijkassistent het seminarie ‘bestuursrecht’. Hij is auteur van verschillende artikels en spreekt regelmatig op congressen. Hij is als opleider verbonden aan de vzw ESIMAP en is tot slot lid van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht.

 

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Praktijkassistent van het seminarie bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
 • Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Meer Minder

Publicaties

 • Auteur voor Mercatus (de artikelgewijze commentaar van de overheidsopdrachtenreglementering van Kluwer)
 • Y. MUSSCHEBROECK & L. DEPYPERE, « De bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie in het kader van overheidsopdrachten », Overheidsopdrachten voor werken en private aannemingsovereenkomsten, Anthemis 2021, pp. 201-232
 • Y. MUSSCHEBROECK, “Omzendbrief van 16 januari 2019 inzake het gebruik van de e-Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, T. Aann. 2019, afl. 2, 111-118.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR, “Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht”, in Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019,  731-746.
 • Y. MUSSCHEBROECK & L. BEVERNAEGE, “De betaling van de onderaannemer en de tegenstelbaarheid aan de onderaannemer van met de aanbestedende overheid overeengekomen prijzen in het kader van een overheidsopdracht”, T. Aann. 2018, afl. 3.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR, “Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord”, in Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR,  Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Kluwer, 2017, 1240.
 • Y. MUSSCHEBROECK & V. DOR, “De wijziging van de identiteit van de inschrijver” in Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017, 303-320.
 • Y. MUSSCHEBROECK, “Onderaanneming in overheidsopdrachten: een analyse inzake de gunning en uitvoering”, Overheidsopdrachten en Overeenkomsten, 2017/1, pp. 11-42.
Meer Minder

Conferenties

 • 27/10/2022 : National Tender Day, « De grote National Tender Day quiz », Brussel
 • Spreker CMS Lunch Overheidsopdrachten (NL), (vb. : « Duurzaam aanbesteden », « De rechten van de inschrijvers en de verplichtingen van de aanbestedende diensten », « De ondertekening van de offertes », « De stopzetting van een overheidsopdracht: geen absoluut recht », « Recente rechtspraak inzake overheidsopdrachten »
 • 09/05/2022 : Opleiding voor ESIMAP – Intra Gemeente Evere, « De uitvoering van overheidsopdrachten van werken », Brussel
 • 17/02/2022 : Healthcare Tender Day (EBP Events), pannellid « Hoe uw aankoop / verkoop optimaliseren ? », Brussel
 • 24/02/2021 : Opleiding voor LAMEPRO, « Overheidsopdrachten »
 • 22/10/2020 : Spreker voor EBP, Congres voor het Openbaar Ambt, « Recente trends in het debat over statutaire versus contractuele tewerkstelling », samen met prof. K. Leus .
 • 24/09/2020 : Spreker voor het jaarlijks EBP congres « ICT Day 2020", "De bijzonderheden van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op het gebied van elektronische communicatie, radio-omroep en audiovisuele media. Hoe moeten we de uitzonderingen voorzien in de reglementering interpreteren in het digitale tijdperk van nieuwe communicatievormen ? », Brussel. 
 • 26/09/2019 : Spreker voor het congres voor het Openbaar Ambt 2019, « De recente rechtspraak van de Raad van State over de tuchtprocedure »
 • Van maart tot juni 2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « Gunning en uitvoering van overheidsopdrachten »
 • 22/01/2019 : Opleiding voor die Keure, Studiedag inzake Smart Cities, « Innovatieve overheidsopdrachten », Brussel.
 • 13/12/2018 : Spreker IFE, « Het bestek », Antwerpen.
 • 28/11/2017 : Opleiding ESIMAP voor FOD Financiën, « Recente ontwikkelingen in de onderhandelingsprocedures ».
 • 24/10/2017 : Opleiding ESIMAP voor BIM, « Algemene inleiding in de overheidsopdrachten ».
 • 19/10/2017 : Opleiding voor EDF Luminus, « Algemene inleiding in de overheidsopdrachen in de nutssectoren ».
 • 06/10/2017 : Opleiding ESIMAP voor Belspo, Federaal Wetenschapsbeleid, « De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering ».
 • 18/09/2017 : Studiedag georganiseerd door Agoria, « De regelmatigheid en abnormale prijzen ».
 • 22 & 23/06/2017 : Opleiding voor het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, « De nieuwe overheidsopdrachtenreglementering ».
 • 06/06/2017 : Spreker IFE, « Overheidsopdrachten voor werken ». 
Meer Minder

Opleidingen

 • 2014 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlanstalige Balie 
 • 2014 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master in de rechten)
Meer Minder

Feed

21/03/2024
Opties en varianten – Toepasselijke regels en gevolgen voor het klassement...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
20/06/2023
Recente rechtspraak van het Hof van Justitie
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
25/04/2023
De mogelijke gevolgen van een onrechtmatig gegunde opdracht
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
07/03/2023
Het aantal kandidaten en inschrijvers beperken tijdens de plaat­sings­pro­ce­du­re:...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
12/12/2022
De schadebegroting in het geval van het verlies van een opdracht
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
25/11/2022
Uitsluitingen in de regelgeving: wanneer is men vrijgesteld van de plaatsing...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
17/10/2022
Hoe omgaan met wijzigingen in een over­heids­op­dracht die volgen uit de huidige...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
16/06/2022
Recente rechtspraak inzake over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
31/05/2022
De stopzetting van een over­heids­op­dracht: geen absoluut recht
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
19/04/2022
De ondertekening van de offertes
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
02/12/2021
De rechten van de inschrijvers, de verplichtingen van de aanbestedende...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
26/10/2021
Duurzaam aanbesteden
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...