Home / Publications / Pavšalna obdavčitev – sprememba pravil

Pavšalna obdavčitev – sprememba pravil

2014-06

Veljati sta začeli novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2N) in novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki spreminjata način ugotavljanja davčne osnove z ugotavljanjem normiranih odhodkov, in sicer zvišujeta normirane stroške s 70 na 80 odstotkov, ter uvajata novo kategorijo zavezancev, ki se lahko vključijo v sistem.

Za vstop v sistem pavšalne obdavčitve se bodo s 1. januarjem 2015 tako lahko odločili tudi zavezanci, katerih prihodki predhodnega leta po pravilih o računovodenju ne bodo presegali 100.000 evrov, vendar le, če je bila pri zavezancu v preteklem letu v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, in sicer neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Spremembe se bodo začele uporabljati s 1. januarjem 2015. Davčne stopnje sicer ostajajo enake kot v letu 2014, zaradi zvišanja normiranih odhodkov pa se bo efektivno, ne glede na dejanski obseg odhodkov, davčna osnova normirancev s sedanjih 30 odstotkov prihodkov znižala na 20 odstotkov prihodkov.

Priglasitev vstopa v sistem pavšalne obdavčitve je potrebno pri pristojnem davčnem uradu podati do 31. marca 2015.

Authors

Portrait of Saša Sodja
Saša Sodja
Partner
Ljubljana