Hem / CMS Wistrand Advokater / Isak Sandberg
Porträtt avIsak Sandberg

Isak Sandberg

Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Isak Sandberg är advokat i CMS Wistrands fastighetsgrupp och är specialiserad inom fastighetstransaktioner och speciell fastighetsrätt. Han bistår med rådgivning åt klienter i samband med samtliga typer av fastighetsrelaterade ärenden med särskild inriktning på markrätt, inklusive plan- och byggrelaterade frågor, fastighetsbildning (avstyckning, klyvning, sammanläggning och reglering av fastigheter), anläggningar och gemensamhetsanläggningar, servitut och andra nyttjanderätter. Han har bland annat arbetat med projekt som involverar komplexa due diligence-utredningar och förhandlingsprocesser. Isak Sandberg har också erfarenhet i tvistlösning efter att ha representerat klienter i svensk domstol och internationella skiljeförfaranden liksom i komplicerade förlikningsförhandlingar och medlingsförfaranden.        

Isak Sandberg har involverat sig i pro-bono arbete med fokus på insamlingar för välgörenhet.

Isak Sandberg började på CMS Wistrand 2013.

Erfarenhet

  • Advokat, CMS Wistrand, 2018-
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2013-2018
Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2018
Mer information mindre

Utbildning

  • Jur. M., Handelshögskolan i Göteborg, 2013
Mer information mindre