Home / Expertise / Milieu
combine harvestisng crop corn

Milieu

België

Door de bedreiging die de menselijke activiteit vormt voor de natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit, zijn milieurechtkwesties in de loop van het voorbije decennium cruciaal geworden. Uw bedrijf moet dan ook aan steeds strengere milieunormen voldoen. Bent u van plan een installatie voor elektriciteitsproductie te laten bouwen, een klacht in te dienen tegen geluidsoverlast wegens een nabijgelegen luchthaven of zoekt u gewoon advies in verband met het nieuwe Europese energiebeleid? Onze advocaten gespecialiseerd in milieurecht staan tot uw beschikking voor al uw vragen.

Wij beschikken over een team van specialisten in diverse materies, zoals corporate finance, intellectueel eigendom, staatssteun en mededingingsrecht, maar ook fusies en overnames, stedenbouw en vastgoedrecht. Samen zullen wij de meest geschikte oplossing vinden voor uw meest complexe vragen. Milieuverantwoordelijkheid, afvalbeheer en recyclage, bodemsanering, hernieuwbare energie en groenestroomcertificaten, duurzame gebouwen en efficiënt energiegebruik – dit zijn maar enkele voorbeelden van kwesties waarin we reeds onze cliënten hebben kunnen bijstaan. En hoe kunnen we u helpen?

Lees meer Lees minder

Feed

Toon alleen
12/08/2019
Jaar­boek Om­ge­ving Te­Recht 2018
1ste edi­tie 2019 - Gre­go­ry Ver­helst (ed.)
04 mei 17
Be­scher­ming van zo­n­e­vreem­de bos­sen in het Vlaam­se Ge­west
De Vlaam­se Re­ge­ring heeft op 31 maart 2017 een kaart met aan­dui­ding van kwets­ba­re zo­n­e­vreem­de bos­sen vast­ge­steld. Voor die bos­sen geldt in de toe­komst een ont­bos­sings­ver­bod. Van 16 mei 2017 tot 14 ju­li...
29/06/2018
De Lar­cier Wet­boe­ken – Deel VII: Mi­li­eu­recht
1ste edi­tie 2018
03 mei 17
Be­per­king van de be­roeps­mo­ge­lijk­he­den te­gen ver­gun­nings­be­slis­sin­gen...
Met een wij­zi­ging aan het Om­ge­vings­ver­gun­nings­de­creet wenst de Vlaam­se Re­ge­ring de mo­ge­lijk­heid om een ad­mi­ni­stra­tief be­roep in te die­nen te­gen een ver­gun­nings­be­slis­sing te be­per­ken tot die­ge­nen die eer­der...
20/06/2018
Jaar­boek Om­ge­ving Te­Recht 2017
1ste edi­tie 2018 - Gre­go­ry Ver­helst (ed.)
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
14/11/2016
Nieu­we coun­sel voor de af­de­ling pu­bliek recht ver­voegt...
29/05/2015
May 2015 News­let­ter
30/05/2014
April 2015 News­let­ter
01/04/2015
CMS De­Bac­ker be­vor­dert twee ad­vo­ca­ten tot part­ner en...
13/03/2013
CMS kon­digt eer­ste pan-Eu­ro­pe­se stan­daard groe­ne huur­clau­su­les...