Home / Publicaties

Publicaties

Ontdek het inzicht en thought leadership van onze juridische experts. In onze Expert Guides, die door advocaten vanuit al onze jurisdicties worden geschreven, bieden wij diepgaand onderzoek en inzichten aan die zowel on- als offline gelezen kunnen worden. Hier vindt u ook Law Now-artikelen met juridische analyses, commentaar en inzichten die u helpen te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst en nog veel meer.Type media
Expertise
15/07/2024
Het team artificiële intelligentie
Onze Artificial Intelligence Group bestaat uit advocaten met een passie voor innovatie en diepgaande expertise in nieuwe technologieën, me­de­din­gings­recht, intellectuele eigendom, energierecht, ge­ge­vens­be­scher­ming...
29/12/2023
CMS Disputes Talk
In these uncertain times, global businesses in almost every sector are facing challenges brought about by an unprecedented operational climate. Actions and decisions taken during and immediately after...
24/03/2022
Opname HR webinar series
Bekijk de opname van onze opleidingen in het arbeidsrecht.
28/10/2021
Who will pay for the Covid-related public deficits?
The outbreak of the coronavirus has dramatically changed the economic situation in Europe. Over the past year, most Western countries have carried out the most significant financial interventions since...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, sociaal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pensioenaspecten -...
 mediumDe globalisering leidt ertoe dat veel Belgische ondernemingen deel uitmaken van een dynamische groep die internationaal wordt gestuurd. De aan de globalisering verbonden be­drijfs­ri­si­co’s geven...
16/03/2021
Inwerkingtreding van de Europese "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Europese verordening betreffende in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in werking getreden en, aan de vooravond...
02/11/2020
COVID-19: Certificaat nodig om de aanwezigheid op de werkplaats te rechtvaardigen
Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat er afgelopen zondag een nieuw ministerieel besluit werd uitgevaardigd dat voorziet in nieuwe maatregelen en verplichtingen in hoofde van de werkgevers...
30/06/2020
Smart contracts: een toegankelijk overzicht vanuit juridische perspectief
 medium"Smart contracts: een toegankelijk overzicht vanuit juridische perspectief" biedt juridische professionals een kritisch inzicht in een van de potentieel meest disruptieve toepassingen van dit...
07/05/2020
De te presteren op­zeg­gings­ter­mijn tijdens een periode van "covid-19" tijdelijke...
Leestijd: 2 minuten Wat voorziet de wetgeving op dit ogenblik? Ter herinnering, de huidige wetgeving maakt een onderscheid tussen twee vormen van tijdelijke werkloosheid: tijdelijke werkloosheid wegens...
29/04/2020
Ondergaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
Op 4 mei 2020 mogen de niet-essentiële bedrijven, die op 3 mei moesten sluiten omdat ze ‘social distancing’ onvoldoende konden garanderen, opnieuw opstarten op voorwaarde dat zij een reeks ge­zond­heids­maat­re­ge­len...
05/03/2020
CORONA-VIRUS : praktische gids met commerciële en juridische to­pics/aan­be­ve­lin­gen
We hebben deze praktische gids opgesteld om de juridische teams van ondernemingen bij te staan in de aanpak van de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden bij de snelle en wereldwijde verspreiding...
12/08/2019
Jaarboek Omgeving TeRecht 2018
mediumHet Jaarboek OmgevingTerecht bevat volgende bijdragenDe bestuurlijke fase in het Vlaams ont­ei­ge­nings­de­creet: een prak­tij­ke­va­lu­a­tie (Matthias Val­ke­niers)Be­grips­be­pa­ling, procedure en knelpunten bij...