Home / Expertise / Bankwezen & Financiën
Hong kong finance stock market display

Bankwezen & Financiën

België

CMS heeft een van de grootste praktijken in bankwezen en financiën in Europa en levert lokale en pan-Europese expertise voor het volledige spectrum van bankwezen, financiën, regelgeving en kapitaalmarktrecht.

Wij zorgen ervoor dat onze diensten de markttendenzen steeds een stap voor zijn en anticiperen hiermee op de uitdagende omgeving van uw bedrijf.

Een commerciële aanpak op maat is van essentieel belang. Wij willen dat uw zaak floreert.

Of u nu een bank bent of een bedrijf, een financiële dienstverlener of een entiteit geconfronteerd met regelgeving, een beleggingsfonds of een openbare instantie, onze prioriteit is uw uitdagingen op te lossen en uw wereld voorop te plaatsen.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 500 advocaten die gespecialiseerd zijn in bank en financiën met bewezen kennis op pan-Europees vlak dankzij een samenwerking van meer dan tien jaar.

Of u nu diepgaand lokaal advies of grensoverschrijdende expertise nodig hebt, onze teams staan voor u paraat. Wij selecteren de juiste mensen en stellen voor u een team samen dat het best beantwoordt aan de omvang van uw probleem.

Topkwaliteit bij projectbeheer gaat naadloos samen met expertise. Striktheid en vastberadenheid gaan naadloos samen met innovatie.

Wij streven ernaar om de marktontwikkelingen een stap voor te zijn om zo een duurzame relatie met u op te bouwen.

Lees meer Lees minder

CMS is ‘superb in financing’, where it acts as counsel for major banks and investors – representing Degroof Bank and Octo Finances in a Belgo-French bond issuance was a case in point. Arnaud Van Oekel and Bruno Duquesne head the practice, which includes recently promoted counsel Benoît Vandervelde, who ‘rapidly grasps a complex transaction’.

Legal 500, 2017

"The firm is 'Very proactive, able to move the files on and work at a fast pace to produce clear and helpful advice.'"

Feedback from a client about the department - Chambers Europe, 2018 (Banking & Finance)

"The fact that they had offices across Europe was a big help."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2018

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to Co­ro­na­vi­rus Re­la­ted Lo­an Mo­ra­to­ri­ums
21 nov. 18
Last call: wie voor 1 ja­nu­a­ri 2018 hou­der was van een pand op de han­del­zaak;...
Het is on­der­tus­sen bij­na een jaar ge­le­den dat de Wet van 11 ju­li 2013 tot wij­zi­ging van het Bur­ger­lijk Wet­boek wat de za­ke­lij­ke ze­ker­he­den op roe­ren­de goe­de­ren be­treft en tot op­hef­fing van di­ver­se be­pa­lin­gen...
CMS Ex­pert Gui­de to Air­craft Fi­nan­ce and Lea­sing
05/02/2020
Nieu­we ven­noot bij CMS Bel­g­ïe
11/06/2019
In­voe­ring van een "ban­kiers­eed" in Bel­gië
27/05/2019
BU­RIED IN THE FI­NE PRINT: re­cen­te wij­zi­ging van het...
CMS Ex­pert Gui­de to Se­cu­ri­ty To­ken Of­fe­rings
30/01/2019
Be­noît Van­der­vel­de be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter