Home / Juristen / Edmon Oude Elferink
Edmon-Oude-Elferink-CMS-NL

Edmon Oude Elferink

Partner
Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Duits, Frans, Engels, Nederlands

Edmon Oude Elferink is hoofd van het EU & Competition-team in Nederland. Hij opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel en adviseert cliënten over algemeen EU-recht, mededingingsrecht, staatssteun en bescherming van persoonsgegevens.​

Edmon heeft een groot aantal ondernemingen vertegenwoordigd in onderzoeken die zijn uitgevoerd door de Europese Commissie en nationale toezichthouders. Daarvoor werkte hij als griffier bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.​

Edmon wordt door zijn cliënten geprezen om zijn vaardigheid in zijn praktische benadering en wordt in Chambers Europe aangeduid als een “uitzonderlijk goede advocaat”.​

Sectorfocus: life sciences, construction and automotive

Meer Minder

‘Edmon Oude Elferink is knowledgeable, steadfast, pragmatic and service oriented at the same time, exactly what an in-house counsel needs from outside counsel support‘.

The Legal 500 EMEA 2020

Edmon Oude Elferink is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Praised for his pragmatic approach and his "understanding of how the politics and dynamics of the competition authority work”.

Chambers Europe, 2020

As part of his broader EU law practice, Edmon Oude Elferink attracts particular attention as a Dutch-qualified lawyer handling Dutch competition law matters from Brussels.

Chambers Global, 2020

Edmon Oude Elferink is recommended.

The Legal 500, 2019

Edmon Oude Elferink is a "rising star" at CMS EU Law Office, and receives praise for his "good knowledge of both law and tactics."

Chambers Europe, 2019

Opleidingen

  • Nederlands en Europees Mededingingsrecht, Grotius Academie
  • Master Europees recht, Europa Institut, Universität des Saarlandes, Duitsland
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Docent Kenniscentrum Financieel en Economisch Recht (expertisegroep Mededinging , Europese ontwikkelingen op het terrein van het mededingingsrecht)
  • SEW, Tijdschrift voor Europees en Economisch recht: vaste medewerker katern "Jurisprudentie EU actueel."
  • Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht: redactielid.
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
20 maart 2020
CO­VID-19 en staats­steun. Ont­wik­ke­lin­gen van­uit een Ne­der­lands per­spec­tief
De Eu­ro­pe­se Unie lan­ceert een pak­ket aan maat­re­ge­len die lid­sta­ten in de ge­le­gen­heid stel­len om steun te ver­le­nen aan on­der­ne­min­gen die de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van CO­VID-19 on­der­vin­den. De Ne­der­land­se...
4 Feb 2019
CMS Dawn Raid As­sis­tant
MS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie die be­ge­lei­ding geeft in ge­val van dawn raids met be­trek­king tot me­de­din­gings­recht en lan­ceert de­ze in 27 lan­den.Dawn raids ko­men he­den­daags steeds...
24 april 2018
Cy­ber­se­cu­ri­ty and GD­PR: whe­re are we hea­ding?
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
24 april 2018
CMS we­bi­nar se­ries: Fi­nal Count­down to GD­PR
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
17 april 2018
The e-pri­va­cy Re­gu­la­ti­on: cur­rent sta­te of play and what to ex­pect
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
10 april 2018
Law­ful­ness of pro­ces­sing, con­sent and le­gi­ti­ma­te in­te­rest
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
03 april 2018
Hand­ling da­ta bre­a­ches
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
27 maart 2018
Da­ta pro­ces­sing: up­da­ting and es­ta­blis­hing your agree­ments
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
March 2018
Fi­nal Count­down to GD­PR
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries ha­ve been ta­king...
20 maart 2018
The role of da­ta pro­tec­ti­on of­fi­cers
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
15 maart 2018
Mee­ting GD­PR re­qui­re­ments
With GD­PR ta­king ef­fect across the Eu­ro­pean Union in May 2018, pri­va­cy com­pli­an­ce has ri­sen up the agen­da for all bu­si­nes­ses hand­ling per­so­nal da­ta. Our free wee­kly we­binars in this se­ries will ta­ke a...
19 oktober 2017
EU Com­pe­ti­ti­on Con­fe­ren­ce 2017
The EU Com­pe­ti­ti­on Con­fe­ren­ce 2017 will on­ce again bring to­gether lea­ding com­pe­ti­ti­on law prac­ti­ti­o­ners, eco­no­mists, in-hou­se coun­sels, govern­ment of­fi­ci­als, ju­d­ges and aca­de­mics. In four ses­si­ons we...