Home / Expertise / Intellectueel Eigendom
padlock hanging from turquoise painted wooden doors

Intellectueel Eigendom

België

In de kenniseconomie van vandaag is een groot deel van de waarde van uw bedrijf gebaseerd op immateriële activa en goodwill. Uw intellectueel eigendom is cruciaal om een concurrentieel voordeel te behalen. Met een coherente IE-strategie, met zowel commercialisering als handhaving, behaalt u een maximale waarde uit uw portefeuille. Onze 150 gespecialiseerde advocaten in 33 landen begrijpen uw bedrijfsbehoeften en hebben gewerkt met een aantal van de bekendste merken, van banken tot technologie- en mediabedrijven, farmaceutische bedrijven en FMCG (Fast Moving Consumer Goods)-bedrijven. Deze sectorspecifieke aanpak kan u helpen om uw commerciële doelstellingen te realiseren.

Met de juiste merken verovert u het hart van uw klanten. Met de juiste octrooien voorkomt u dat anderen uw ideeën benutten of zorgt u voor een belangrijke beperking van de markttoegang. Copyright, knowhow en ontwerpen spelen ook een belangrijke rol. Wij richten ons op die sectoren die belangrijk zijn voor u, zoals levenswetenschappen, auto-industrie, machines, productie, consumptiegoederen, financiële diensten en TMC (Technologie, Media en Communicatie). Dit betekent dat u van een grondige sectorkennis geniet, evenals van juridische expertise voor de bescherming van uw IE. Als u betrokken raakt bij een geschil, kunnen wij u doorheen de rechtszaak begeleiden.

Winnaar 2019 Trends Legal Award voor “Best law firm in IP, IT & TMT”

Lees meer Lees minder

"Firm oriented towards practical solutions resolving the issue"

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"For the areas in which we work with them, they are very strong technically and legally. They are solution-driven and cost-efficient. They are very reactive and can turn around things very quickly, and they know every trick in the book."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

“Established IP practice with an impressive roster of domestic and international clients. Involved in complex trade mark, patent and copyright matters, including cancellation and infringement litigation. Core sectors of expertise include sports, media, technology and consumer goods. Clients appreciate the team's high level of client service.”

Chambers Europe, 2017

“The IP attorneys at CMS are ‘on the ball’ and ‘among Belgium’s foremost specialists in the field’.”

Legal 500, 2017

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19's Im­pact on IP Legal Ti­mings
23 jan. 18
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken....
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
20 sep. 16
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid...
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
26 apr. 16
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge...
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
09 okt. 15
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter