Home / Juristen / Renaud Dupont
De foto van Renaud Dupont

Renaud Dupont

Managing Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Renaud is gespecialiseerd in copyrights, handelsmerken en octrooien. Zijn cliëntenportefeuille omvat multinationals in de sector van retail, media en chemie.

Hij heeft een brede kennis van zowel juridische als niet-juridische intellectuele eigendomskwesties, handelsgeheimen en oneerlijke marktpraktijken. Renaud ontfermt zich met regelmaat over distributieovereenkomsten (exclusieve en selectieve distributie, agentschappen, franchising, licentieovereenkomsten, commerciële promoties en andere marktpraktijken).

Hij is lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de European Community trademark association (ECTA). Renaud is tevens voorzitter van de raad van bestuur van de AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).

Hij publiceert en geeft regelmatig uiteenzetting over intellectuele eigendomsonderwerpen en distributievraagstukken.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van een internationale zender in verband met auteursrechtelijke problemen
 • Assistentie van een internationaal chemisch bedrijf voor octrooiproblemen
 • Procesvoering in verband met octrooien voor een belangrijke vennootschap die materiaal voor brouwers produceert
 • Procesvoering betreffende handelsmerken voor een belangrijk Amerikaans chemisch bedrijf
Meer Minder

Opleidingen

 • 1997 - Université de Liège, ULg (Licentiaat in de rechten)
 • 1998 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Postgraduaat in IP en IT recht)
 • 1998 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Llid van de European Community trademark association (ECTA)
 • Lid van de Association Belge pour la Protection du Droit d’Auteur, van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.) en van de Benelux Trade Mark Association (B.M.M.)
 • Arbiter voor de .be domeinnaam ADR
 • Zetel in de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien
 • Universitair-Assistent aan de Université de Liège (2000-2004)
 • Verantwoordelijke van de praktijk Handelsrecht van het kantoor
Meer Minder

Publicaties

 • "La Directive relative à la protection des secrets d’affaires : quelques perspectives au regard du droit belge", in Revue de Droit Intellectuel, 2016, n° 2, p. 150
 • "Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding", verslag van de Belgische groep van AIPPI over de Q245 kwestie, Revue de droit intellectuel. L'ingénieur-conseil, 2015/2
 • "Retail – Aperçu juridique / Juridisch bekeken. Hommage à André Lombart / Eerbetoon aan André Lombart", Larcier, 2014
 • Brusselse Hof van Beroep, hfst. 8, 8 april 2013, zaak "Suske en Wiske", nota met opmerkingen van Renaud Dupont
 • "L'exception de parodie devant la Cour de justice : l’humour est-il l’apanage du Luxembourg ?", Revue de Droit Intellectuel. L'ingénieur Conseil, 2013/3
 • "L’exigence d’usage sérieux des marques pour le maintien de la protection", Revue de Droit Intellectuel, 2011, nr. 5-6, p. 561
 • "The impact of public health issues on exclusive patent rights", Revue de droit intellectuel 2008, vol. 3, p. 317
 • "L’information précontractuelle dans le cadre d’accords relatifs aux droits intellectuels", IRDI 2007, ed. 1, pp. 6-12
 • "Introduction au droit de la société de l’information" co-auteur met Franklin Dehousse en Tania Zgajewski, Editions Juridiques de l’Université de Liège 2002, 168 p.
Meer Minder
Re­tail - Aper­çu ju­ri­di­que
Hom­ma­ge à An­dré Lom­bart
14/02/2014
CMS Com­mer­ci­al Law Group Gui­de
Dis­tri­bu­ti­on and Ag­en­cy Agree­ments

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to Dis­tri­bu­ti­on
03/06/2019
Nieu­we re­gels die van toe­pas­sing zijn op B2B-re­la­ties...
29/06/2018
Het be­roep van ad­vo­caat evo­lu­eert: CMS neemt het voor­touw
CMS Ex­pert Gui­de to War­ran­ties in Sup­ply Con­tracts
30/10/2015
Oc­to­ber 2015 News­let­ter
01/04/2015
March 2015 News­let­ter