Home / Europa / België / Insolvabiliteit & Herstructurering
long exposure photograph of highway at night with bright traffic light

Insolvabiliteit & Herstructurering

Of u nu en zakenman bent of een afnemer, u kunt geconfronteerd worden met de nood om een grondige herstructurering uit te voeren van uw bedrijf of van een van zijn eenheden om de prestaties te verbeteren of haar solvabiliteit te waarborgen. Om dergelijke projecten tot een succes te leiden, is het onontbeerlijk om van meet af aan rekening te houden met de juridische aspecten, zowel gekoppeld aan de verrichting zelf, als aan de economische sector waarin die plaatsvindt. 

Met ons team van gespecialiseerde advocaten geniet je van een jarenlange ervaring opgedaan in diverse economische situaties en in alle mogelijke sectoren. Meer bepaald, kunnen wij u helpen met de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden in geval van een gedwongen vereffening, overname, transfer enz., met het statuut van een onderneming in moeilijkheden, met het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten of met het beheer van eventuele geschillen gekoppeld aan een dergelijke situatie. Indien nodig, zullen wij ook samenwerken met de andere teams van CMS voor aspecten die een zeer specifieke expertise vereisen, zoals het arbeidsrecht of het fiscaal recht.

"CMS advises distressed companies and their directors on pure and soft insolvency proceedings, alongside cross-border business restructurings and judicial reorganisations. The team has particular strength in the retail sector, with a number of national and international clients within the space, and also regularly advises financial institution and investments funds on handling the insolvency of debtors. The practice is led by Virginie Frémat, who has experience in distressed M&A and restructuring transactions, alongside Jean-François Goffin, who takes the lead on insolvency processes and has notable expertise in directors’ liability issues."

Legal 500, 2022

"I would recommend the team strongly for the following reasons: they are real experts, who know what they are talking about and have very broad experience in handling these types of cases. Showing up at a court with CMS as your lawyers already gives the client an advantage: the courts know their seriousness and appreciate it. They are extremely thorough when working on a file and don’t overlook anything."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"Very professional experts and very responsive; they always try to revert to you within 24 hours. Very open and accept a challenge."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"They are very responsive to queries and have broad in-house coverage of various legal areas, as well as flexibility in working out practical solutions."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

Feed

01/07/2021
CMS Bel­gië ver­sterkt hun cor­po­ra­te af­de­ling met de be­noe­ming van twee ven­no­ten
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt de be­noe­ming van twee ven­no­ten bin­nen hun de­par­te­ment ven­noot­schaps­recht in Brus­sel aan.Gré­go­ry de Sau­va­ge ver­voeg­de het cor­po­ra­te de­par­te­ment van het CMS-kan­toor in Brus­sel...
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Vir­gi­nie Fré­mat be­vor­derd werd tot ad­vo­caat ven­noot en dit van­af ja­nu­a­ri 2019.Vir­gi­nie, die het kan­toor ver­voeg­de in 2006, heeft een di­plo­ma rech­ten van de Ka­tho­lie­ke...
14/04/2016
Re­tail Lun­ches
Op­lei­dings­cy­clus Da­ta: 17/11/2015 - 17/02/2016 - 25/02/2016 - 14/04/2016 - 24/05/201612:00 - 14:00CMS heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor de op­lei­dings­ses­sies over ver­schil­len­de on­der­wer­pen in­za­ke...