Home / Expertise / Insolvabiliteit & Herstructurering
long exposure photograph of highway at night with bright traffic light

Insolvabiliteit & Herstructurering

België

Of u nu en zakenman bent of een afnemer, u kunt geconfronteerd worden met de nood om een grondige herstructurering uit te voeren van uw bedrijf of van een van zijn eenheden om de prestaties te verbeteren of haar solvabiliteit te waarborgen. Om dergelijke projecten tot een succes te leiden, is het onontbeerlijk om van meet af aan rekening te houden met de juridische aspecten, zowel gekoppeld aan de verrichting zelf, als aan de economische sector waarin die plaatsvindt. 

Met ons team van gespecialiseerde advocaten geniet je van een jarenlange ervaring opgedaan in diverse economische situaties en in alle mogelijke sectoren. Meer bepaald, kunnen wij u helpen met de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden in geval van een gedwongen vereffening, overname, transfer enz., met het statuut van een onderneming in moeilijkheden, met het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten of met het beheer van eventuele geschillen gekoppeld aan een dergelijke situatie. Indien nodig, zullen wij ook samenwerken met de andere teams van CMS voor aspecten die een zeer specifieke expertise vereisen, zoals het arbeidsrecht of het fiscaal recht.

Lees meer Lees minder

"At CMS, the 'extremely thorough' insolvency and restructuring department leverages its multi-disciplinary expertise – particularly in employment and insurance law – to assist clients with safety precautions following obtaining ailing company status, and with the management of any related litigation. Practice head Jean-François Goffin specialises in directors' and officers' liability issues, while Virginie Frémat has experience in distressed M&A and restructuring transactions."

Legal 500, 2021

"I would recommend the team strongly for the following reasons: they are real experts, who know what they are talking about and have very broad experience in handling these types of cases. Showing up at a court with CMS as your lawyers already gives the client an advantage: the courts know their seriousness and appreciate it. They are extremely thorough when working on a file and don’t overlook anything."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"Very professional experts and very responsive; they always try to revert to you within 24 hours. Very open and accept a challenge."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

"They are very responsive to queries and have broad in-house coverage of various legal areas, as well as flexibility in working out practical solutions."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2021

Feed

28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt aan dat Vir­gi­nie Fré­mat be­vor­derd werd tot ad­vo­caat ven­noot en dit van­af ja­nu­a­ri 2019.Vir­gi­nie, die het kan­toor ver­voeg­de in 2006, heeft een di­plo­ma rech­ten van de Ka­tho­lie­ke...
14 april 2016
Re­tail Lun­ches
Op­lei­dings­cy­clus Da­ta: 17/11/2015 - 17/02/2016 - 25/02/2016 - 14/04/2016 - 24/05/201612:00 - 14:00CMS heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor de op­lei­dings­ses­sies over ver­schil­len­de on­der­wer­pen in­za­ke...