Home / Expertise / Verzekeringen
group of red apples with protective packaging on paper background

Verzekeringen

België

Of u nu een verzekeraar, makelaar, herverzekeraar of verzekerde bent, we leven in een steeds minder voorspelbare wereld. Van dagelijkse operationele zaken tot strategische planning, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting, polisopmaak, dekking en regelgevende aspecten, uw wereld verandert snel eens uw bedrijf te maken krijgt met strengere kapitaal- en risicovereisten. Met 100 gespecialiseerde advocaten in 33 landen zoemen wij in op uw commerciële belangen en kunnen wij deze beschermen, zowel op uw thuismarkt als over de grenzen heen. Onze aanpak is gebaseerd op sterke, lokale juridische kennis, die wij u aanbieden op Europees vlak via deskundigen die de verzekeringssector door en door kennen.

Een groot deel van onze advocaten hebben in de verzekeringssector gewerkt en begrijpen dus de complexiteit van uw markt. Of u nu begeleiding nodig hebt bij vorderingen, opmaak van een beleid inzake regelgeving, bredere bedrijfsgeschillen, fusies en overnames, kapitaalverhogingen en herstructureringen, cyberaansprakelijkheid, HR, belastingen, vastgoed- of commerciële aspecten, onze multidisciplinaire specialisten kunnen u helpen. Wij hebben erkende nationale en internationale ervaring in de meest complexe transactie- en adviesverlening aan cliënten in deze sector. Zo kunnen wij u ook bij de juridische procedures helpen in het kader van eventuele nationale of internationale geschillen op het vlak van verzekering of herverzekering en garanderen wij voor u het best mogelijke resultaat.

Lees meer Lees minder

Feed

Toon alleen
28/01/2019
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als ad­vo­caat ven­noot
15 apr. 20
Co­ro­na maat­re­ge­len, weer­slag op bur­ger­lij­ke pro­ce­du­res
Op 9 april 2020 vaar­dig­de de fe­de­ra­le re­ge­ring een aan­tal ko­nink­lij­ke be­slui­ten uit die de ef­fec­ten van het co­ro­na-vi­rus op de wer­king van het Ge­recht re­ge­len. Het KB n°2 re­gelt de bur­ger­lij­ke ver­ja­rings­ter­mij­nen,...
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
CMS Ex­pert Gui­de to In­su­ran­ce
31 jan. 18
Ten things eve­ry in­su­rer should know
19/01/2018
Vir­gi­nie Fré­mat be­noemd als As­so­ci­a­te Part­ner
31/03/2017
May 2017 News­let­ter
31/03/2017
March 2017 News­let­ter
30/06/2016
Ju­ne 2016 News­let­ter
02/05/2016
April 2016 News­let­ter