Home / Vestiging / Antwerpen
Office building Antwerp

Antwerpen

België

COVID-19

In lijn met de richtsnoeren en aanbevelingen zoals gegeven door de bevoegde gezondheidsautoriteiten en andere instanties, zijn onze gebouwen in Brussel en Antwerpen momenteel gesloten en werken onze advocaten en medewerkers op afstand. Alle activiteiten van dienstverlening binnen ons advocatenkantoor gaan ononderbroken door en we zullen onze klanten naadloos blijven ondersteunen. 

Antwerpen heeft verschillende troeven: een uitstekende transportverbinding met de rest van België, de grootste haven en de grootste (petro)chemische cluster van Europa. Bovendien is de stad wereldleider in de internationale diamanthandel. Kortom, Antwerpen is een schitterende stad om zaken te doen en CMS is de ideale juridische partner om u hierin bij te staan.

De CMS vestiging in Antwerpen bestaat sinds het jaar 2000. Met een team van 10 advocaten, specialisten in het vennootschaps-, handels-, publiek- of arbeidsrecht verlenen wij aan onze cliënten persoonlijk en op maat gemaakt advies. Wij begrijpen de uitdagingen van de haven en van de ondernemingen errond en ondersteunen u bij het nemen van uw zakelijke beslissingen. Voor internationale zaken, kunt u rekenen op de bijstand van 4500 juridische en fiscale professionals die werken in CMS kantoren verspreid over meer dan 40 landen.

Als u juridisch advies nodig hebt in Antwerpen, neem dan contact met ons op via het online contactformulier of via telefoon.

Wij werken vanuit praktijkgroepen en sectorgroepen. Zo bouwen wij een gedegen kennis op van de activiteiten en markten van onze cliënten. Wij willen niet enkel juridisch-technisch sterke advocaten zijn, we willen ook de unieke uitdagingen van elke sector begrijpen zodat wij uitmuntend en commercieel relevant advies kunnen geven.

Onze experts kunnen u met diepgaande kennis bijstaan in verschillende rechtsgebieden en fiscaliteit. Ons cliënteel omvat prominente beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren, evenals publieke overheden en nationale en internationale organisaties.

Meer Minder

Routebeschrijving

Van de luchthaven

Luchthaven Antwerpen (Deurne)
De luchthaven ligt op slechts 4km van onze kantoren

 • Bus – bus 53 stopt voor het terminal gebouw en brengt u naar Berchem station. Onze kantoren zijn bereikbaar te voet (20 min. stappen) of met een taxi.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 10 minuten.

Brussels Airport (Zaventem)

 • Bus – er vertrekken bussen buiten de terminal naar Antwerpen (Berchem). De reis duurt ongeveer 1 uur.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
 • Train – het station bevindt zich onder de terminal. Er vertrekken meermaals per uur treinen naar Berchem station. Vanaf daar kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet. U kunt ook een trein nemen naar het treinstation van Antwerpen en van daaruit een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Met de wagen

Vanuit Brussel

 • Volg de E19 tot de afrit “Antwerpen-Centrum-Berchem”
 • Blijf de Generaal Lemanstraat rechtdoor volgen. Aan de overkant van het kruispunt vindt u het CMS kantoor.

Vanuit Nederland

 • Neem de E19 richting Antwerpen en blijf die volgen tot afrit 4, “Berchem- Lier-Mortsel”.
 • Sla rechtsaf richting “Grote Steenweg” en dan linksaf aan de stoplichten en volg “Binnensingel/R10”.
 • Houd rechts aan en na 600m zult u de CMS-kantoor aan uw rechterhand zien.

Met de trein

Meerdere treinen stoppen aan het station van Antwerpen of Berchem

 • Vanuit het station Berchem, kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet.
 • Vanuit het station Antwerpen, kunt u een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Meer Minder

Vestiging

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
PDF routebeschrijving Open Google Maps

Feed

Toon alleen
CMS Gui­de to Con­se­quen­ti­al Loss Clau­ses in the Ener­gy...
12 mei 20
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de im­pact van spe­ci­fie­ke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Al­ge­me­ne Ad­mi­ni­stra­tie van de Fis­ca­li­teit een ad­den­dum (cir­cu­lai­re 2020/C/62) bij de cir­cu­lai­re 2019/C/89 ge­voegd met be­trek­king tot de “grand­fa­thering” - clau­su­le in het ka­der...
CMS Ex­pert Gui­de to Au­to­no­mous Ve­hi­cles
05 mei 20
CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
CMS Ex­pert Gui­de to Re­cog­ni­ti­on and En­for­ce­ment of...
27 apr. 20
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19 Cor­po­ra­te Cri­me & Re­gu­la­to­ry...
21 apr. 20
CO­VID-19: de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie geeft toe­stem­ming voor de Bel­gi­sche...
De eer­ste Bel­gi­sche steun­re­ge­lin­gen aan­ge­meld bij de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie sinds het be­gin van de CO­VID-19-cri­sis wer­den door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie goed­ge­keurd. De Com­mis­sie heeft op 9 april 2020 toe­stem­ming...
CMS Ex­pert Gui­de to Re­ne­wa­ble Ener­gy
15 apr. 20
Co­ro­na maat­re­ge­len, weer­slag op bur­ger­lij­ke pro­ce­du­res
Op 9 april 2020 vaar­dig­de de fe­de­ra­le re­ge­ring een aan­tal ko­nink­lij­ke be­slui­ten uit die de ef­fec­ten van het co­ro­na-vi­rus op de wer­king van het Ge­recht re­ge­len. Het KB n°2 re­gelt de bur­ger­lij­ke ver­ja­rings­ter­mij­nen,...
CMS Ex­pert Gui­de for Di­rec­tors of Com­pa­nies
07 apr. 20
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: voor­ont­werp drin­gen­de fis­ca­le maat­re­ge­len goed­ge­keurd
De mi­nis­ter­raad keurt op voor­stel van mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën een voor­ont­werp van wet goed dat ver­schil­len­de drin­gen­de fis­ca­le be­pa­lin­gen ten ge­vol­ge van de CO­VID-19-pan­de­mie om­vat. Het voor­ont­werp heeft...