Home / Vestiging / Antwerpen
Office building Antwerp

Antwerpen

België

Antwerpen heeft verschillende troeven: een uitstekende transportverbinding met de rest van België, de grootste haven en de grootste (petro)chemische cluster van Europa. Bovendien is de stad wereldleider in de internationale diamanthandel. Kortom, Antwerpen is een schitterende stad om zaken te doen en CMS is de ideale juridische partner om u hierin bij te staan.

De CMS vestiging in Antwerpen bestaat sinds het jaar 2000. Met een team van 10 advocaten, specialisten in het vennootschaps-, handels-, publiek- of arbeidsrecht verlenen wij aan onze cliënten persoonlijk en op maat gemaakt advies. Wij begrijpen de uitdagingen van de haven en van de ondernemingen errond en ondersteunen u bij het nemen van uw zakelijke beslissingen. Voor internationale zaken, kunt u rekenen op de bijstand van 4500 juridische en fiscale professionals die werken in CMS kantoren verspreid over meer dan 40 landen.

Als u juridisch advies nodig hebt in Antwerpen, neem dan contact met ons op via het online contactformulier of via telefoon.

Wij werken vanuit praktijkgroepen en sectorgroepen. Zo bouwen wij een gedegen kennis op van de activiteiten en markten van onze cliënten. Wij willen niet enkel juridisch-technisch sterke advocaten zijn, we willen ook de unieke uitdagingen van elke sector begrijpen zodat wij uitmuntend en commercieel relevant advies kunnen geven.

Onze experts kunnen u met diepgaande kennis bijstaan in verschillende rechtsgebieden en fiscaliteit. Ons cliënteel omvat prominente beurs- en niet-beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in diverse sectoren, evenals publieke overheden en nationale en internationale organisaties.

more less

Routebeschrijving

Van de luchthaven

Luchthaven Antwerpen (Deurne)
De luchthaven ligt op slechts 4km van onze kantoren

 • Bus – bus 53 stopt voor het terminal gebouw en brengt u naar Berchem station. Onze kantoren zijn bereikbaar te voet (20 min. stappen) of met een taxi.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 10 minuten.

Brussels Airport (Zaventem)

 • Bus – er vertrekken bussen buiten de terminal naar Antwerpen (Berchem). De reis duurt ongeveer 1 uur.
 • Taxi – de reis duurt ongeveer 30 minuten.
 • Train – het station bevindt zich onder de terminal. Er vertrekken meermaals per uur treinen naar Berchem station. Vanaf daar kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet. U kunt ook een trein nemen naar het treinstation van Antwerpen en van daaruit een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

Met de wagen

Vanuit Brussel

 • Volg de E19 tot de afrit “Antwerpen-Centrum-Berchem”
 • Blijf de Generaal Lemanstraat rechtdoor volgen. Aan de overkant van het kruispunt vindt u het CMS kantoor.

Vanuit Nederland

 • Neem de E19 richting Antwerpen en blijf die volgen tot afrit 4, “Berchem- Lier-Mortsel”.
 • Sla rechtsaf richting “Grote Steenweg” en dan linksaf aan de stoplichten en volg “Binnensingel/R10”.
 • Houd rechts aan en na 600m zult u de CMS-kantoor aan uw rechterhand zien.

Met de trein

Meerdere treinen stoppen aan het station van Antwerpen of Berchem

 • Vanuit het station Berchem, kunt u onze kantoren bereiken via taxi of te voet.
 • Vanuit het station Antwerpen, kunt u een bus of een tram nemen naar onze kantoren.

more less

Location

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
PDF routebeschrijving Open Google Maps

Feed

09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
25/11/2021
Bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den: nieu­we re­ge­ling...
Een wets­voor­stel om de bij­zon­de­re be­las­ting­re­ge­ling voor bui­ten­land­se ka­der­le­den van­af 1 ja­nu­a­ri 2022 te her­vor­men, wordt mo­men­teel on­der­zocht bij de Ka­mer. De hoofd­lij­nen er­van, die tot dus­ver nog niet...
24/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ver­lengt de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun...
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft be­slo­ten de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun te ver­len­gen tot 30 ju­ni 2022. Naast de ver­len­ging van de gel­dig­heids­duur be­oogt de wij­zi­ging de drem­pels voor be­paal­de...
04/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie roept voor de twee­de keer op tot het in­die­nen van...
Op 26 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voor de twee­de keer een op­roep ge­daan tot het in­die­nen van voor­stel­len voor groot­scha­li­ge pro­jec­ten, d.w.z. pro­jec­ten met een ka­pi­taal­kost van meer dan 7,5...
26/10/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pu­bli­ceert richt­snoe­ren voor de af­slui­ting van ope­ra­ti­o­ne­le...
Op 14 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie haar richt­snoe­ren be­kend­ge­maakt voor de af­slui­ting van de ope­ra­ti­o­ne­le pro­gram­ma's die zijn goed­ge­keurd voor bij­stand uit het Eu­ro­pees Fonds voor Re­gi­o­na­le...
07/10/2021
Staats­steun: Het Hof van Jus­ti­tie van de EU ver­klaart de be­slis­sing van...
Op 2 sep­tem­ber 2021 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (“Hv­JEU”) de ar­res­ten van het Ge­recht van 19 ju­ni 2019, waar­bij de be­roe­pen van de ei­sers niet-ont­van­ke­lijk zijn ver­klaard en de wet­tig­heid...
02/12/2021
De rech­ten van de in­schrij­vers, de ver­plich­tin­gen van de aan­be­ste­den­de...
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
26/10/2021
Duur­zaam aan­be­ste­den
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...
04/10/2021
CO­VID-19: Eu­ro­pe­se Com­mis­sie lan­ceert raad­ple­ging over ver­len­ging van de...
In­lei­ding tot een ge­wij­zig­de Tij­de­lij­ke Ka­der­re­ge­ling De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft op 30 sep­tem­ber 2021 een raad­ple­gings­pro­ces op gang ge­bracht door de lid­sta­ten een voor­stel te be­zor­gen met de zes­de ont­werp­wij­zi­ging...
21/09/2021
Nieu­we re­gel­ge­ving om­trent pre-mar­ke­ting van fond­sen in Bel­gië
Be­heer­ders van al­ter­na­tie­ve in­stel­lin­gen voor col­lec­tie­ve be­leg­ging (“AICB’s”) die wen­sen na te gaan in hoe­ver­re be­leg­gers open­staan voor een be­paald be­leg­gings­idee of -stra­te­gie, wer­den tot voor...
14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
23/09/2021
Re­cen­te recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie en van de Raad van Sta­te
> VOIR LA SES­SI­ON FRAN­ÇAI­SE­Het team van CMS ge­spe­ci­a­li­seerd in over­heids­op­drach­ten heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor een nieu­we op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot to­pics in het...