Home / Europa / België / Life Sciences & Healthcare

Life Sciences & Healthcare

Met meer dan 480 gespecialiseerde advocaten verspreid over heel Europa en de steun van het Lifesciences Asia-Pacific Network (LAN), begrijpen wij de wetenschappelijke en commerciële, zowel als de wettelijke voorschriften die van belang zijn voor uw bedrijf op vlak van levenswetenschappen en gezondheidszorg. Wij hebben duurzame relaties uitgebouwd met de top 100 van de levenswetenschappelijke bedrijven en bedrijven in de gezondheidszorg in de sector van de farmaceutica, medische apparatuur, biotechnologie, landbouw en voeding.

Veel van onze experts hebben in uw sector gewerkt en hebben een grondige kennis ontwikkeld op het gebied van farmaceutica, biotechnologie, medische apparatuur en diagnostiek. Wij zijn leden en partners van belangrijke instellingen zoals de ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EFPIA en EUCOMED, en helpen zo de juridische kaders voor de sectoren van de levenswetenschappen en gezondheidszorg vorm te geven. 

Wij geven regelmatig advies aan onze cliënten over hun dagelijkse operationele behoeften zoals afdwingbaarheid van octrooien, commerciële en klinische-testovereenkomsten, bescherming van de privacy en bedrijfsgeheimen, e-gezondheid, reclame en promotie van geneesmiddelen, openbare aanbestedingen, prijszetting en terugbetaling, zowel als reglementair advies.

Ons bedreven team kan u ook binnen de sectoren van de levenswetenschappen en gezondheidszorg specifiek advies verlenen op het vlak van strategische overeenkomsten, bij de planning van een bedrijfstransactie of een rechtsvordering (al dan niet in verband met productaansprakelijkheid).

"Very hands-on knowledge and ability to provide very practical examples to the business. Feedback received was really what we needed, being very hands on, easy to understand feedback to specific practical questions."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2022

"CMS' cross-practice collaboration and multilingual capabilities make it a popular choice for a varied roster of pharmaceutical heavyweights, industry associations and hospital groups. The team is especially renowned for its public procurement capabilities, working with some of the largest Europe-wide governing bodies on high-profile, cross-border projects. Joint practice heads Bruno Fonteyn and Virginie Dor are noted for their expertise in health sector regulation and EU-wide health and social care procurement mandates, respectively."

Legal 500, 2022

Feed

31/07/2020
De oprichting van locoregionale zie­ken­huis­net­wer­ken onder con­cen­tra­tie­con­tro­le
De Belgische Me­de­din­gings­au­to­ri­teit heeft op 22 juli 2020 haar positie over de toepassing van con­cen­tra­tie­con­tro­le op lokale zie­ken­huis­net­wer­ken gepubliceerd. Dit document volgt op vragen van de zie­ken­huis­sec­tor...
12/07/2019
Nieuwe regelgeving zet de kwaliteit van de gezondheidszorg voorop
Op 14 mei 2019 werd een nieuwe wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met betrekking tot de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de ge­zond­heids­zorg.De­ze nieuwe wet van 22 april 2019 beoogt de verbetering...
08/05/2019
Belgische wetgever wil de on­be­schik­baar­he­den van geneesmiddelen verhinderen...
Naar aanleiding van de recente (tijdelijke) on­be­schik­baar­heid van een aantal geneesmiddelen, werd een wetsvoorstel ingediend dat een uitvoerverbod van geneesmiddelen voor groot­han­de­laar-ver­de­lers bevat...
10/04/2019
Wetsvoorstel tot oprichting van Federale Raad van apothekers
Op 15 maart 2019 werd een wetsvoorstel aangenomen dat een reeks wijzigingen aanbrengt aan de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de ge­zond­heids­zorg­be­roe­pen.Het voorstel bepaalt onder meer...
04/04/2019
Nieuw ontwerp van regelgeving: harmonisering terugbetaling van genetische...
In een persbericht van 15 maart 2019 werd bekendgemaakt dat de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijke besluiten heeft goedgekeurd die wijzigingen aanbrengen in de terugbetalingen van bepaalde geneeskundige...
26/03/2019
Wetsvoorstel neergelegd die de distributie van medicinale cannabis in België...
Een wetsvoorstel werd op 6 februari 2019 bij de Kamer ingediend waarbij het regeringsbureau van cannabis wordt opgericht die het alleenrecht zou krijgen op de teelt en distributie van medicinale cannabis...
26/03/2019
Europese Unie zet haar strijd tegen vervalsing van geneesmiddelen voort
22/03/2019
Voorschriften moeten elektronisch zijn vanaf 1 januari 2020
In een persbericht van 1 maart 2019 werd bekendgemaakt dat een ontwerp van koninklijk besluit door de Ministerraad werd goedgekeurd over de inwerkingtreding van de verplichting van het gebruik van elektronische...
15/03/2019
Een­heids­ver­pak­king en PICS-normen: een nieuw juridisch kader in het leven...
Een ontwerp van koninklijk besluit werd door België neergelegd bij de Europese Commissie in het kader van de TRIS procedure, de ken­nis­ge­vings­pro­ce­du­re vastgelegd in Richtlijn (EU) 2015/1535 in het kader...
05/12/2018
Nieuwe wijzigingen in het ge­zond­heids­zorg­land­schap
Een nieuwe wet werd aangenomen op 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Deze nieuwe wet bevat tal van wijzigingen van uiteenlopende wetgeving in het domein van de ge­zond­heids­zorg...
25/04/2018
Binnenkort zal dezelfde laagvariabele zorg voor elke patiënt in elk ziekenhuis...
25/04/2018
Het juridisch kader voor de oprichting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt realiteit