Home / Europa / België / Infrastructuur & Projecten

Infrastructuur & Projecten

Als sponsor, kredietverlener of overheidsorganisatie hebt u juridische adviseurs nodig die u kunnen helpen bij een geslaagde aanpak van complexe infrastructuur- en projectfinancieringstransacties. Of u nu betrokken bent bij programma's voor openbare werken of financiering in de privésector op het vlak van transport, gezondheid, onderwijs, afval, energie, defensie, IT/telecom, vrije tijd, hechtenis en justitie, havens, spoorweg, wegen of water, u krijgt van ons het nodige juridisch advies. Met meer dan 200 advocaten die in deze sector actief zijn, kunnen wij u ondersteunen bij uw transactie zo goed als overal ter wereld, met inbegrip van het VK, Centraal- en Oost-Europa, West-Europa, het Midden-Oosten, Turkije, India, Afrika en Amerika.

Wij hebben afspraken geregeld in de sociale, economische en energiesector voor een totaalwaarde van ettelijke miljarden euro's, waarbij we advies verleenden over publiek-privépartnerschappen, energie- en hernieuwbare-energieprojecten, waaronder de grootste offshore-windmolenparken in Europa, infrastructuur- en nutsinvesteringen en een reeks andere ontwikkelings- en bedrijfsfinancieringstransacties. Wanneer u als investeerder een belang verkoopt of koopt in een concessie, nutsbedrijf of een PPP-overeenkomst, hebt u een deskundige begeleiding nodig bij het complexe aanbestedingsproces. Onze advocaten waren betrokken bij de vormgeving van transacties in deze sectoren, zodat u verzekerd bent van een snelle afsluiting van overeenkomsten en voorwaarden en een optimale opbrengst. En indien u voor een mogelijk geschil staat, hebben wij de deskundigen in huis om u te ondersteunen bij de geschillenprocedures of procesvoering. Wat uw situatie ook is, wij beschikken over de beste ervaring en de beste mensen om u te helpen.


Feed

10/09/2014
Col­lec­tie 'La com­man­de pu­bli­que'
De col­lec­tie La com­man­de pu­bli­que is ge­wijd aan de in­wer­king­tre­ding van de nieu­we re­gel­ge­ving voor over­heids­op­drach­ten in Bel­gië. De­ze ver­an­de­ring van de re­gel­ge­ving gaf het team Over­heids­op­drach­ten...