Home / Expertise / Energie
closeup of lit hob

Energie

België

De energiesector is een belangrijke drijvende kracht voor de wereldwijde economie en heeft invloed op, en wordt zelf ook beïnvloed door, de wereldwijde geopolitiek, economie en regelgeving. U hebt adviseurs nodig die uw industrie niet alleen begrijpen maar ook werken aan geavanceerde problemen met leiders van energiebedrijven, regulators, regeringen, industriële organisaties en investeerders. Onze teams zijn aanwezig in 33 landen en werken binnen elk deel van de energiesector, met inbegrip van olie en gas stroomopwaarts en stroomafwaarts, elektriciteit in al haar vormen, zoals opwekking, netwerken, groot- en kleinhandelsmarkten, kern- en hernieuwbare energie met onder meer zonne- en andere groene energie en schone technologie. De voorbije 25 jaar hebben onze deskundigen de sector helpen vormen door wettelijke kaders te ontwikkelen waarop vele van onze markten gebaseerd zijn.

Of u nu een NOC, IOC, onafhankelijke, elektriciteitsmaatschappij, investeerder, overheids- of financiële instantie bent, wij hebben de energiespecialisten die aan al uw strategische uitdagingen wereldwijd kunnen voldoen. Onze multidisciplinaire teams waren betrokken bij de eerste baanbrekende fusies en overnames van olie- en gasmaatschappijen en energieprojecten in Europa, de eenmaking van de elektriciteitsmarkt in Noord-Ierland en de Republiek Ierland, de historische hervorming van de elektriciteitsindustrie in Mexico en werkten mee aan hernieuwbare energieprojecten wereldwijd. Deze collectieve ervaring zorgt ervoor dat wij antwoorden kunnen aanreiken voor alle commerciële, risico- en reglementaire aspecten die u ervaart in de energiesector.

Lees meer Lees minder

Feed

Toon alleen
01/02/2016
Ja­nu­a­ry 2016 News­let­ter
08 september 2020
CMS Ex­pert Gui­de to Hy­dro­gen
01/04/2015
CMS De­Bac­ker be­vor­dert twee ad­vo­ca­ten tot part­ner en één tot coun­sel
08 juli 2020
CMS Ex­pert Gui­de to cli­ma­te chan­ge tax re­forms and in­cen­ti­ves
15 mei 2020
CMS Ex­pert Gui­de to re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
22 juni 2018
CMS Ex­pert Gui­de to off­sho­re wind law in Nor­thern Eu­ro­pe
Are you loo­king for legal in­for­ma­ti­on on off­sho­re wind ener­gy? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
24 april 2018
CMS Ex­pert Gui­de to ener­gy stor­a­ge re­gu­la­ti­on
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on ener­gy stor­a­ge re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
01 januari 2015
CMS Ex­pert Gui­de to elec­tri­ci­ty law and re­gu­la­ti­on
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on elec­tri­ci­ty law and re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
01 januari 2015
CMS Ex­pert Gui­de to ener­gy au­dit re­qui­re­ments and standards
Are you loo­king for legal in­for­ma­ti­on on ener­gy au­dit re­qui­re­ments and standards? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
27 september 2011
CMS Ex­pert Gui­de to green lea­se law and re­gu­la­ti­on in Eu­ro­pe
Are you loo­king for legal in­for­ma­ti­on on green lea­ses? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.