Home / Europa / België / Energie

Energie

De energiesector is een belangrijke drijvende kracht voor de wereldwijde economie en heeft invloed op, en wordt zelf ook beïnvloed door, de wereldwijde geopolitiek, economie en regelgeving. U hebt adviseurs nodig die uw industrie niet alleen begrijpen maar ook werken aan geavanceerde problemen met leiders van energiebedrijven, regulators, regeringen, industriële organisaties en investeerders. Onze teams zijn aanwezig in 33 landen en werken binnen elk deel van de energiesector, met inbegrip van olie en gas stroomopwaarts en stroomafwaarts, elektriciteit in al haar vormen, zoals opwekking, netwerken, groot- en kleinhandelsmarkten, kern- en hernieuwbare energie met onder meer zonne- en andere groene energie en schone technologie. De voorbije 25 jaar hebben onze deskundigen de sector helpen vormen door wettelijke kaders te ontwikkelen waarop vele van onze markten gebaseerd zijn.

Of u nu een NOC, IOC, onafhankelijke, elektriciteitsmaatschappij, investeerder, overheids- of financiële instantie bent, wij hebben de energiespecialisten die aan al uw strategische uitdagingen wereldwijd kunnen voldoen. Onze multidisciplinaire teams waren betrokken bij de eerste baanbrekende fusies en overnames van olie- en gasmaatschappijen en energieprojecten in Europa, de eenmaking van de elektriciteitsmarkt in Noord-Ierland en de Republiek Ierland, de historische hervorming van de elektriciteitsindustrie in Mexico en werkten mee aan hernieuwbare energieprojecten wereldwijd. Deze collectieve ervaring zorgt ervoor dat wij antwoorden kunnen aanreiken voor alle commerciële, risico- en reglementaire aspecten die u ervaart in de energiesector.


Feed

07/12/2016
Groen energiebeleid in Brussel
De Europese Energie-Unie, die het proces in 2030 begeleidt, heeft de doelstellingen van de lidstaten, meer bepaald inzake hernieuwbare energie, vastgesteld. Het overwegend stedelijke karakter van het...
25/10/2012
Elektriciteit tegen werkelijke prijzen
Studievoormiddag georganiseerd door CMSDeBacker en VBO: Li­be­ra­li­se­ring, CO2, nieuwe capaciteiten, groe­ne­stroom­cer­ti­fi­ca­ten, netwerkbeheer, primaire energieën, hef­fin­gen,...  Be­staat er een echte elek­tri­ci­teits­prijs? ...
28/05/2009
De uitdagingen van de nieuwe afvalrichtlijn
Op initiatief van CMS DeBacker (Green Law) en met de medewerking van het VBO. hebben wij het genoegen om u uit te nodigen op het seminarie De uitdagingen van de nieuwe afvalrichtlijn Programma stu­die­voor­mid­dag...