Hem / CMS Wistrand Advokater / Annie Kolvik
Porträtt avANNIE_KOLVIK_600.jpg

Annie Kolvik

Biträdande Jurist

Göteborg
CMS Wistrand
Mårten Krakowgatan 2
411 04 Göteborg
Sweden
Språk Engelska, Svenska

Annie Kolvik är biträdande jurist i CMS Wistrands arbetsgrupp för miljö och energi och arbetar huvudsakligen med rådgivning i miljö- och energifrågor, plan- och bygglagsfrågor och andra typer av markanvändningsfrågor. Annie ger även råd i frågor relaterade till förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. Med tidigare erfarenhet från mark- och miljödomstolen och länsstyrelsen bidrar hon med viktig expertis inom dessa områden.

Professional Experience 

  • Biträdande jurist, CMS Wistrand, 2022-
  • Beredningsjurist, Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 2019–2022 
  • Länsjurist, Länsstyrelsen i Hallands län, 2018–2019
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

  • Biträtt en rad klienter inom en rad olika rättsliga frågor, med fokus på miljötillstånd, markanvändning och relaterade frågor.
  • Erbjudit strategiska råd angående juridiska utmaningar som uppstår på grund av t.ex. utveckling av vindkraftparker, anläggningar för solkraft och avfallshanteringsanläggningar, såväl som annan användning av mark- och vattenområden.
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2018
Mer information mindre

Nyhetsflöde

16/06/2023
Uppdatering: Registrering av nyckelbiotoper - överklagbart eller inte över­klag­bart,...
I en artikel den 21 februari 2023 redogjorde vi för två domar från Kammarrätten i Göteborg där domstolen kommit fram till helt olika slutsatser beträffande om Skogsstyrelsens registrering av nyc­kel­bi­o­to­per...