Home / Nyheter

Ny­he­ter

Få med deg siste nytt og pressemeldinger fra CMS. Hold deg oppdatert om alt som rører seg i firmaet og få nyttig innsikt gjennom våre publikasjoner. Les om hva som skjer i advokatbransjen. Er du journalist eller pressekontakt og ønsker en kommentar på juridiske implikasjoner av trender og utvikling i næringslivet, kan du besøke vårt globale presserom.Kompetanse
15/09/2023
Fjord­søks­må­let starter mandag 18.09
På mandag starter en historisk miljøsak. Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å stanse dumping av 170 millioner tonn gruveavfall i Førde­fjor­den.Et viktig mål for sak­sø­ker­ne...
28/08/2023
- Egen faglig utvikling og styrking av samarbeidet i CMS
AdvokatWatch har intervjuet Sander Pettersen og Thea Killengreen om deres uten­lands­opp­hold gjennom second­ment-ord­nin­gen i CMS. Thea kom tilbake fra sitt opphold hos CMS UK nå nylig, mens Sander reiser...
11/08/2023
Fro­kost­se­mi­nar for ei­en­doms­ut­vik­le­re i Bergen og Stavanger
CMS Kluge inviterer til fro­kost­se­mi­nar der vi vil gjennomgå skatte- og av­gifts­mes­sig op­ti­ma­li­se­ring av lei­lig­hets­pro­sjek­ter og kort om Hus­bank­fi­nan­sie­ring­To­rill Aamelfot, Alexander With, Knut Prestvik...
04/08/2023
Oddleif Torvik tiltrer som partner
Vi har gleden av å øns­ke Odd­leif Torvik vel­kom­men som ny partner i CMS Kluge!Den 1. august tiltrådte Oddleif som partner i CMS Kluge. Oddleif er en erfaren skatte­ad­vo­kat med praksis siden 2006, og hans...
03/08/2023
Omsetningen til CMS Kluge har økt med over 15 prosent i første halvår
AdvokatWatch intervjuer i sommer managing partnerne i Norges største ad­vo­kat­fir­ma­er, med fokus på hvordan det har gått i første halvår, hva som blir viktig utover høsten, og hvordan ad­vo­kat­fir­ma­ene...
01/08/2023
Besøk av CMS i Kenya
- Vi ville ikke bli et Ko­dak-øye­blikk. Det var et spørsmål om å tilpasse seg eller slutte å eksistere. Da de store in­ter­na­sjo­na­le ad­vo­kat­fir­ma­ene gjorde sitt inntog i Kenya, måtte det eldste ad­vo­kat­fir­ma­et...
18/07/2023
Ny transaksjon for P/F Bakkafrost Farming: EUR 22,168,168 skips­fi­nan­sie­ring
CMS Kluge har bistått det færøyske selskapet P/F Bakkafrost Farming med finansiering av en ny 109-meters hybrid brønnbåt kalt «Bakka­fos­sur» med signering av en låneavtale på EUR 22,168,168 med...
14/07/2023
– Fi­nan­sie­rin­gen av det grønne skiftet er en åpenbar utfordring
Ad­vo­kat­bla­det har besøkt Stavanger for en sommerprat med Camilla Grytten. Camilla er partner i CMS Kluge og spesialisert innen energi- og pe­tro­le­ums­rett. Det ble en fin samtale med Ad­vo­kat­bla­dets jour­na­list...
19/06/2023
CMS Kluge 100 år: Tusen partnere på konferanse i Oslo
Nær tusen CMS-partnere fra hele verden tok turen til Oslo for å delta på det in­ter­na­sjo­na­le forumet, Global Partner Summit 2023. På menyen stod bærekraft, kunstig intelligens og nye be­kjent­ska­per...
19/06/2023
Ingen er tjent med for­mues­skat­ten
Å bli boende i Norge reduserer selskapets kon­kur­ranse­kraft og kan true selskapets evne til å overleve, gå ut over ar­beids­plas­se­ne til gode norske kollegaer, lokalsamfunn og familiers økonomi. For...
06/06/2023
CMS Kluge etablerer Forum for IT-an­skaf­fel­ser på Rebel
For offentlige opp­drags­gi­ve­re er anskaffelser av IT-tje­nes­ter, skyt­je­nes­ter, programvare og IT-utstyr en stadig viktigere del av virk­som­he­ten. Og de aller fleste an­skaf­fel­ser, om det er innenfor bygg...
01/06/2023
Pride – en menneskerett å kunne være den du er
Retten til å være den man er og elske den man vil, er ingen selvfølge. I juni markerer vi i CMS Kluge Pride-måned med regn­bue­far­ger og med faglige og inn­sikts­ful­le innlegg. Arbeidet med mangfold...