Home / Europa / Norge / Infrastruktur & prosjekter

Infrastruktur & prosjekter

Som oppdragsgiver, oppdragstaker eller långiver trenger du juridiske rådgivere som kan hjelpe deg med å håndtere komplekse infrastrukturprosjekter og prosjektfinansieringstransaksjoner. Enten du er involvert i offentlige eller private oppdrag innen transport, helse, utdanning, avfall, energi, forsvar, IT/telekommunikasjon, havner, jernbane, veier eller vann bistår våre eksperter innen dette fagfeltet. 

CMS  har over 200 advokater som rådgir innen infrastruktur og prosjekter, og vi kan bistå i alle deler av verden, inkludert Storbritannia, Sentral- og Øst -Europa, Vest -Europa, Midtøsten, Tyrkia, India, Afrika, Asia og Amerika.

Vi har bistått med juridisk rådgivning innen Offentlig Privat Samarbeid (OPS/PPP), energi- og fornybar prosjekter, inkludert de største havvindmølleparkene i Europa, investeringer i og utbygging av infrastruktur samt en rekke andre utviklings- og finansieringstransaksjoner. Våre advokater har hjulpet til med å forme transaksjoner på tvers av disse sektorene, og har sikret effektive avtaler med vilkår som optimaliserer avkastningen for våre klienter. Vi bistår også klienter i rettssaker og andre tvister, ved tvister for de ordinære domstolene, i voldgiftssaker og i forliksforhandlinger.


Feed

20/09/2022
Vel­kom­men til Bygge­tids­da­gen 2022
CMS Klu­ge Ad­vo­kat­fir­ma AS in­vi­te­rer til Bygge­tids­da­gen 2022.Bygge­ti­den har stor be­tyd­ning både for ak­tø­re­ne i pro­sjek­te­ne, de kom­men­de bru­ker­ne av byg­get/an­leg­get og sam­fun­net. Nær­mest alle de­ler av...