Home / Europa / Norge / Infrastruktur & prosjekter

Infrastruktur & prosjekter

Som oppdragsgiver, oppdragstaker eller långiver trenger du juridiske rådgivere som kan hjelpe deg med å håndtere komplekse infrastrukturprosjekter og prosjektfinansieringstransaksjoner. Enten du er involvert i offentlige eller private oppdrag innen transport, helse, utdanning, avfall, energi, forsvar, IT/telekommunikasjon, havner, jernbane, veier eller vann bistår våre eksperter innen dette fagfeltet. 

CMS  har over 200 advokater som rådgir innen infrastruktur og prosjekter, og vi kan bistå i alle deler av verden, inkludert Storbritannia, Sentral- og Øst -Europa, Vest -Europa, Midtøsten, Tyrkia, India, Afrika, Asia og Amerika.

Vi har bistått med juridisk rådgivning innen Offentlig Privat Samarbeid (OPS/PPP), energi- og fornybar prosjekter, inkludert de største havvindmølleparkene i Europa, investeringer i og utbygging av infrastruktur samt en rekke andre utviklings- og finansieringstransaksjoner. Våre advokater har hjulpet til med å forme transaksjoner på tvers av disse sektorene, og har sikret effektive avtaler med vilkår som optimaliserer avkastningen for våre klienter. Vi bistår også klienter i rettssaker og andre tvister, ved tvister for de ordinære domstolene, i voldgiftssaker og i forliksforhandlinger.


Feed

26/10/2023
Ny fast advokatspalte på nemitek.no
CMS Kluge ved Vegar Vatne, Ronny Rosenvold, Beate Kathrine Berge og Maria Hurlen skal i tiden fremover ha fast spalteplass på nettstedet til bran­sje­for­enin­gen NemiTek. Spalten vil være aktuell for deg...
20/09/2022
Velkommen til Byggetidsdagen 2022
CMS Kluge Advokatfirma AS inviterer til Byggetidsdagen 2022. Byggetiden har stor betydning både for aktørene i prosjektene, de kommende brukerne av bygget/anlegget og samfunnet. Nærmest alle deler...