Home / Europa / Norge / Restrukturering & insolvens

Restrukturering & insolvens

Våre advokater har bred erfaring og kompetanse på bistand til selskaper, aksjonærer, finansinstitusjoner og kreditorer der virksomheter opplever økonomiske vanskeligheter. Vår viktigste oppgave for å sikre klientene måloppnåelse, er å kombinere inngående bransjeforståelse og høy faglig kompetanse innenfor alle relevante rettsområder.   

Avdelingen for restrukturering og insolvensrett er en fagavdeling som dekker alle områder av insolvensretten. Dette omfatter krisehåndtering, rettslige vurderinger av rådende handlingsalternativer, vurdering av sikkerheter, herunder panterettslige og tingrettsrettslige spørsmål og gjeldsforhandlinger i og utenfor domstolsystemet. Avdelingen har også betydelig erfaring med arbeid tilknyttet den midlertidige lov om rekonstruksjon. 

Vi bistår med rådgivning knyttet til styreansvar, långiveransvar mv., sikring av kreditorers krav, herunder rettslig og utenrettslig inndrivelse, samt sikring og forføyning.

Våre advokater har kompetanse innen tvisteløsning og insolvensrettslige spørsmål over landegrensene, herunder norske selskapers bruk av utenlandske domstoler for å sikre konkursbeskyttelse.

Vårt team utvikler og kvalitetssikrer gode løsninger fra et insolvensrettslig perspektiv, og tilbyr skreddersøm gjennom å benytte kompetanse fra andre fagavdelinger.

Highly motivated and skilful lawyers who have a good understanding of the customer's needs.

Chambers and Partners, Restructuring/Insolvency

Feed

18/03/2021
Kluge topprangert i Chambers Europe 2020
Chambers 2020 er lansert, og det er gledelig å se at Kluge nok en gang er anerkjent som et av Norges ledende advokatfirmaer. Kluge er fortsatt rangert helt på topp innen to av våre kjerne­om­rå­der;...