Home / Europa / Norge / Varehandel

Varehandel

CMS Kluge bistår både større og mindre aktører fra ulike bransjer innen varehandel. Vi bistår i alle fasene våre ulike klienter gjennomgår, eksempelvis avtaleregulering av utvikling og samarbeidsprosjekter, utforming av produksjons- og leverandøravtaler, utarbeide standard kjøps- og salgsbetingelser samt utarbeidelse og forhandlingsstøtte i forbindelse med kundeavtaler. Vi er der når de trenger oss og er opptatt av å levere praktisk og god rådgivning med forståelse for det kommersielle aspektet. 

Vi veileder også jevnlig i relasjon til forbrukerlovgivning, markedsføringsrett, produktansvar samt innen immaterialrett som eksempelvis patent, varemerke, design og opphavsrett. 

For oss er det naturlig og givende å jobbe tett med våre klienter for å sikre tilstrekkelig og nødvendig beskyttelse av rettigheter både i intern og ekstern sammenheng. Også når det oppstår akutte eller særlig krevende situasjoner er vi til stede for våre klienter og bistår med både tvisteløsning og annen nødvendig støtte.

Våre klienter representerer et bredt utvalg segmenter innen varehandel, og omfatter eksempelvis matvaregrossister, luksusmerker,  forbrukerelektronikk og digitale handelsplattformer.


Feed

29/09/2023
Mo­der­ni­se­rings­di­rek­ti­vet trer i kraft 1. oktober
Den 1. oktober 2023 trer mo­der­ni­se­rings­di­rek­ti­vet i kraft i Norge.  Direktivet er ment å styrke forbrukervernet i EU, og innebærer en rekke endringer i norske lover og forskrifter. Endringene har et...
28/02/2023
Endringer i varemerkeloven i kraft fra 1. mars 2023
Den 1. mars i år trer endelig de lenge varslede endringene i varemerkeloven i kraft. Endringene ble vedtatt allerede tidlig i 2020, men ikrafttredelsen har latt vente på seg fordi vi måtte vente på...