Home / Europa / Norge / Tvisteløsning

Tvisteløsning

Advokatene i faggruppen for tvisteløsning bistår klienter i rettssaker og andre tvister. Vi bistår i saker for de ordinære domstolene, i voldgiftssaker og i forliksforhandlinger.

En rekke av faggruppens advokater har møterett for Høyesterett. Flere har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og noen har tidligere vært dommere. Mange av partnerne i faggruppen benyttes ofte som voldgiftsdommere i kommersielle tvister.

The law firm is able to provide excellent assistance in every aspect of a broad and complex court case, as well as the necessary negotiations.

Chambers and Partners, Dispute Resolution 2024

Feed

09/04/2024
Førdefjordsaken sendes til EFTA-domstolen
Følgende tekst er hentet fra Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom sin pressemelding, publisert på fjordsoksmalet. no. Pressemeldingen kan leses i sin helhet HER. Borgarting lagmannsrett har bestemt...
14/02/2024
Saken om Førdefjorden fortsetter
Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom har besluttet å anke Oslo tingretts dom. CMS Kluge vil fortsette å bistå miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne i denne viktige og prinsipielle miljøsaken. Denne uken har vi...
12/01/2024
Oslo tingretts dom i saken om Førdefjorden
Oslo tingretts dom i saken om dumping av gruveavfall i Førdefjorden kan lastes ned lenger ned på siden. Staten ble frikjent og tilkjent saks­kost­na­der. CMS Kluge er stolte over å ha representert Na­tur­vern­for­bun­det...
18/10/2023
Beregning av sakskostnader: Hva koster en internadvokat?
En praksis med lik gjennomsnittlig rate for alle advokater kan stå i fare for å bli underkjent, skriver Asle Bjelland og Sindre Anfinsen Sandal i en kommentar i Rett24. I Norge har vi rundt 2000 in­tern­ad­vo­ka­ter...
26/05/2023
Vår klient vant frem
CMS Kluge har bistått Årneskvartalet (ÅK), i tvist med Peab, og der dom i tingretten falt denne uken. I forbindelse med oppføring av Årneskvartalet, et kombinert bolig- og næringsbygg med en kon­trakts­ver­di...
07/11/2022
Rammene for dialog i til­buds­kon­kur­ran­ser har fått en nærmere avklaring...
Det følger av an­skaf­fel­ses­for­skrif­ten § 9-3 at oppdragsgiver i en til­buds­kon­kur­ran­se kan ha dialog om «alle sider ved tilbudene og andre mottatte dokumenter eller opplysninger». Det har lenge vært...
15/09/2022
Ny seier i Høyesterett i sak om Bank-ID svindel
Høyesterett har i dag avsagt en prinsipiell dom om bankenes ansvar ved misbruk av BankID. Advokatene Asle Bjelland og Amund Noss representerte bankkunden og Forbrukerrådet og fikk fullt medhold i at...
02/09/2022
CMS Kluge skal føre søksmålet om gruvedumping i Førdefjorden for Natur...
CMS Kluge skal føre søksmålet om sjødeponi i Førdefjorden for Na­tur­vern­for­bun­det og Natur og Ungdom, og har etablert et lag med solid kompetanse innen EØS-rett, miljørett, generell for­valt­nings­rett...
20/06/2022
Full seier i lagmannsretten i trepartssak om vanhjemmel og ugyldighet
CMS Kluge ved ad­vo­kat­full­mek­tig Monica Reenskaug Johnsrud og advokat Espen Nyland bisto det Aker-eide selskapet Miklagard Properties AS og Miklagard Golf i en større sak knyttet til oppgjør etter utviklingen...
01/12/2021
Full seier i lagmannsretten i sak om «Olga-svindel»
CMS Kluge har bistått en kvinne som ble offer for såkalt Olga-svindel i sak mot Sparebank 1 Østlandet. Banken ble først frifunnet i tingretten, men lagmannsretten kom til at det er banken som skal...
23/04/2021
Kluge topprangert i flere kategorier i Legal 500
Legal 500 for 2021 er publisert, og vi er stolte og glade for at Legal 500 nok en gang har anerkjent Kluge som et av Norges  ledende advokatfirmaer. Vi er rangert helt på topp innen Construction og...
16/04/2020
Kluge topprangert i Legal 500
Legal 500 for 2020 er publisert, og vi er stolte og glade for at Legal 500 nok en gang har anerkjent Kluge som et av Norges ledende advokatfirmaer. Vi er rangert helt på topp innen Construction og Public...