Home / Europa / Norge / Forsikring

Forsikring

CMS Kluges forsikringsgruppe bistår nasjonale og internasjonale klienter innen forsikringsrett. Vi har god kjennskap til og erfaring fra forsikringsbransjen, noe som gjør oss i stand til å gi klientene våre operativ og praktisk rådgivning. 

Våre klienter er både forsikringsgivere, forsikringstakere og forsikringsformidlere, og vi bistår dem med alt fra utforming av forsikringspoliser, håndtering av regulatoriske spørsmål til behandling av forsikringskrav og forsikringstvister. CMS Kluge kan bistå med alle typer problemstillinger på forsikringsområdet, som for eksempel:

  • Bistand i hele verdikjeden
  • Forsikringsregulatoriske spørsmål
  • Ansvarssaker tilknyttet alle typer bedrifts- og profesjonsansvar
  • Øvrige bedriftsforsikringer