Home / Arrangementer

Arrangementer

Her finner du kommende arrangementer om spennende og aktuelle temaer. Finn ut hva ekspertene snakker om i din bransje, og bli med i samtalen. Kompetanse
Kommende arrangementer
18/04/2024
Manuduksjon | Entrepriserett
18. april inviterer Nicolai R. Nielsen, Espen Nyland og Henrik Grønstad til manuduksjon i entrepriserett. Temaet for manuduksjonen er «Funk­sjons­for­de­lings­prin­sip­pet, og mulighetene for tillegg i bygg-...
24/04/2024
Eksamenskurs | Obligasjonsrett | Stavanger
Skal du ha eksamen i Obligasjonsrett (BRV380) våren 2024?CMS Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 3. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, oppgaveteknikk og...
06/05/2024
Eksamenskurs | Forvaltningsrett + EØS-rett og Formuerett I | Oslo
Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett og EØS-rett (JUS2211) eller Formuerett I (JUS3112) våren 2024? CMS Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO. Un­der­vis­nin­gen fokuserer...
07/05/2024
Frokostseminar | Konkursrisiko i byggebransjen | Bergen
CMS Kluge har gleden av å invitere til frokostseminar tirsdag 7. mai 2024!Vi erfarer at mange i byggebransjen for tiden frykter at det skal inntreffe en konkurs hos sine sam­ar­beids­part­ne­re eller kunder...
Tidligere arrangementer
16/04/2024
Manuduksjon | Patent- og varemerkerett | Oslo
16. april inviterer senioradvokat Mikkel Lassen Ellingsen og ad­vo­kat­full­mek­tig Phd. Morten Smedal Nadheim til manuduksjon i patent- og varemerkerett. Manuduksjonen vil ta for seg kren­kel­ses­vur­de­rin­ge­ne...
11/04/2024
Frokostseminar | Referanser som til­de­lings­kri­te­ri­um i offentlige anskaffelser
Velkommen til frokostseminar: Referanser som til­de­lings­kri­te­ri­um i offentlige anskaffelser  Lenke til digital deltagelse: https://event. cmskluge. live/of­fent­lige­an­skaf­fel­ser CMS Kluge har gleden av...
19/03/2024
Seminar | Ut­byg­gings­av­ta­ler | Bergen
Velkommen til seminar om ut­byg­gings­av­ta­ler, merverdiavgift og ny byggblankett (NS 8447) - CMS Kluge inviterer til ut­byg­ger­se­mi­nar!Se­mi­na­ret passer både for deg som jobber med ut­byg­gings­av­ta­ler i det...
15/02/2024
Eksamenskurs | Forvaltningsrett II | Stavanger
Skal du ha eksamen i Forvaltningsrett II (BRV210) våren 2024? CMS Kluge avholder eksamenskurs for studenter på 2. studieår ved UiS. Undervisningen fokuserer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...
13/02/2024
Forum for IT-anskaffelser
CMS Kluge ønsker velkommen til tredje samling i Forum for IT-an­skaf­fel­ser.  Forumet passer for alle som jobber med IT-anskaffelser om man er offentlig oppdragsgiver eller leverandør til det offentlige...
12/02/2024
Manuduksjon | Obligasjonsrett | Oslo
12. februar inviterer Peter Hallsteinsen og Monica Reenskaug Johnsrud, sammen med Gyldendal, til manuduksjon i obligasjonsrett. Temaet for manuduksjonen er lojalitetsplikt i kontraktsforhold - plikten...
07/02/2024
Frokostseminar| Ny norsk byggblankett for ut­byg­gings­av­ta­ler - NS 8447
Den 15. november 2023 lanserte Standard Norge en norsk standard for ut­byg­gings­av­ta­ler. "Bygg­blan­kett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av arealplan". Vi...
06/02/2024
Webinar| Statsstøtte - det nye alminnelige gruppeunntak (GBER)
Det nye alminnelige gruppeunntaket (GBER) har trådt i kraft i Norge. Vi inviterer til et innholdsrikt webinar om temaet, hvor vi også vil høre fra Enova og Innovasjon Norge. Webinaret vil være meget...