Home / Ansvarlig Næringsliv/Samfunnsansvar

Ansvarlig Næringsliv/Samfunnsansvar

CMS Kluge har en høy etisk standard, og har som mål å fremme vårt samfunnsansvar gjennom vårt virke. Vår profesjon er underlagt strenge etiske retningslinjer som er regulert i domstolsloven kapittel 11 og Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

CMS Kluge er opptatt av like muligheter og mangfold i arbeidsstyrken. Vi mener mangfold er avgjørende for å kunne tiltrekke og beholde de beste juridiske rådgiverne, og dermed kunne levere advokattjenester med den høyeste kvalitet.

I CMS Kluge er vi forpliktet til å drive virksomheten etisk og bærekraftig. Vi er mangfoldige og inkluderende, og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og ønsker en kultur der alle ansatte, uansett bakgrunn, kan maksimere sitt potensial og trives.

Gjennom utallige initiativer og prosjekter på tvers av hele organisasjonen bruker vi våre talenter, geografiske rekkevidde og ressurser til å bidra til en positiv innvirkning i lokalsamfunnene vi jobber i. 

Finn ut mer

Vår redegjørelse etter åpenhetsloven
CMS Kluge er sertifisert Miljøfyrtårn
Flyktninghjelpen og CMS Kluge
Samarbeidsavtale med miljøstiftelsen ZERO