Home / Europa / Norge / Commercial

Commercial

Alle virksomheter må håndtere kommersiell risiko for å nå sine forretningsmål. Effektive og gode relasjoner til kunder og leverandører er essensielt for å få til dette. Videre må de avtalene man inngår må være tilpasset den risikoprofilen man ønsker å ha, og de må være tilpasset det markedet man opererer i. 

Om du trenger råd og bistand i forbindelse med kommersielle kontrakter, leveringstjenester, e-handel, IT- eller telekomavtaler, databeskyttelse, design og produksjon, reklame, sponsing og markedsføring, forbrukersalg, programvarelisensiering, outsourcing eller salg, agent-, distribusjons- eller franchiseavtaler, kan våre spesialister hjelpe til å oppnå det resultatet som er best for din virksomhet, med din risikoprofil, i ditt marked.