Home / Europa / Norge / Immaterialrett

Immaterialrett

Vi har i en årrekke hjulpet klienter med bistand innen fagfeltene IKT og immaterialrett, og blant våre advokater har vi fremtredende eksperter og doktorgradskompetanse på fagfeltet.

Faggruppens virkefelt spenner over hele spekteret av immaterielle rettigheter, fra det industrielle, med rettigheter som patent, designrett og varemerker, til kunst og kultur, der blant annet opphavsretten står sentralt. Vi arbeider også med medierettslige problemstillinger og med saker om etterlikningsvern og vern av forretningshemmeligheter mv. etter markedsføringsloven. I tillegg kommer de stadig viktigere problemstillingene relatert til programvare og AI. Våre advokater yter variert bistand, som omfatter rettighetssikring, utforming, implementering og evaluering av IPR-strategier som et ledd i bedriftens forretningsstrategi, bistand med avtaleforhandlinger og kontraktsforhandlinger, samt tvisteløsning.

CMS Kluge har også et nært og integrert samarbeid med Håmsø Patentbyrå, nylig kåret til det åttende beste patentbyrået i Europa av Financial Times, for sømløst å kunne gi en heldekkende IPR-bistand også utover hva et vanlig advokatfirma tilbyr. Håmsø involveres tett i våre saker hvor behovet for et utvidet perspektiv på sikring eller håndhevelse av rettigheter gjør seg gjeldende – både innenfor strategisk IP-rådgivning, tvist, transaksjon og til og med kontraktsutformning.

Våre immaterialrettsadvokater trekker også store veksler på våre internasjonale kolleger i CMS, ettersom immaterialretten gjennomgående er harmonisert på tvers av landegrensene. Våre advokater jobber tett og sømløst med CMS-kolleger både i relasjon til tvisteløsning, IP-transaksjoner og IP-kontraktsforhandlinger på tvers av landegrenser. CMS Kluge er dermed posisjonert for å gi en sømløs internasjonal IP-bistand fra våre norske kontorer.

Vi har også utstrakt praktisk prosjekterfaring og inngående kjennskap til alle IKT standardavtalene (SSA, Den norske Dataforening og IKT Norge), hvor enkelte av disse også i stor grad er forfattet av våre advokater. Vi er ledende når det gjelder kurs og bistand på SSA avtalene. I tillegg har vi inngående kjennskap til avtaleverk som Microsoft, Progress, Oracle, IBM og SAP bruker, og har bistått flere kunder i forbindelse med lisensrevisjoner. Faggruppen har bred også erfaring med anglosaksiske avtaler. Gruppen bistår i tillegg flere aktører innen telesektoren med ulike typer avtaler. Vi jobber også med problemstillinger knyttet til teknologier som Blockchain/Bitcoin, IOT, kunstig intelligens (AI), Big Data og bruk av ulike typer Skytjenester m.m.

Faggruppen dekker et bredt spekter av næringer, inkludert olje- og energi, teknologi og industri, fiskeri, media, underholdning, kunst og kultur, akademia, arkitektur, IT og software og design- og kommunikasjon.

They are very professional and conduct their duty in a highly ethical manner. They challenge you as a customer to achieve the best possible objectives for your case.

Client testimonial, Legal 500

They work together to fulfil client needs, and always prefer to give advice, instead of pushing cases and trials.

Client testimonial, Legal 500

Kyrre Tangen Andersen is an exceptional attorney and litigator in all aspects of IP, including highly complex patent litigation cases, where he is able to understand any technology in detail and apply this in a legal setting.

Client testimonial, Legal 500

Kluge’s IP team is young, ambitious and highly competent.

Client testimonial, Legal 500

Feed

22/05/2024
Manuduksjon | Tings- og immaterialrett | Bergen
CMS Kluge har gleden av å invitere til manuduksjon i tings- og im­ma­te­rial­rett!22. mai inviterer advokat Erlend Aarli og advokat Camilla Heggø Olsen til ma­nu­duk­sjon!Te­ma­ene for manuduksjonen er to sentrale...
15/03/2024
CMS Kluge og Håmsø faglige partnere med Arctic Accelerator
Arctic Accelerator tilbyr et svært bra seks måneders program for in­no­va­sjons­be­drif­ter, grunnlagt av Kupa og støttet av Sparebank 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge og Siva. CMS Kluge og Håmsø er stolt...
11/03/2024
Årlig foredrag for NTNUs En­tre­pre­nør­sko­le
CMS Kluge har sammen med Håmsø Patentbyrå ved hhv. Kyrre Tangen Andersen og Krister Mangersnes gjennomført det årlige foredraget for NTNUs En­tre­pre­nør­sko­le, hvor flinke og ambisiøse «grün­der­stu­den­ter»...
22/02/2024
Fullpakket avslutningsfest for ITSAccelerator hos CMS Kluge
ITSA Growth, med utspring i Validé, er et fire måneders vekstprogram for tidligfase in­no­va­sjons­be­drif­ter, som får en konsentrert opplæring i de fleste relevante aspekter ved vellykket sel­skaps­vekst;...
11/02/2024
CMS Kluge ved Mikkel Lassen Ellingsen anerkjennes i WTR 1000-kåringen for...
Det anerkjente tidsskriftet World Trademark Review har i sin WTR 1000-kåring for 2024 anbefalt Mikkel Lassen Ellingsen i kategoriene «Enforcement & Litigation» og «Prosecution & Strategy». I kåringen...
12/01/2024
CMS Kluge vertskap for ITSAccelerator
Sammen med Håmsø Patentbyrå har vi i en årrekke samarbeidet med ITSAccelerator, et vekstprogram for lovende tid­lig­fase­sel­ska­per, som gjennom ulike ressurser gir selskapene opplæring i de mest grunnleggende...
12/12/2023
Høyesterett avklarer hvem som har produsentrett etter åndsverkloven § 20
I dom av 5. desember 2023 avgjorde Høyesterett for første gang en sak om pro­du­sent­ret­tig­he­ter etter åndsverkloven § 20. CMS Kluge v/advokat Steffen Asmundsson og ad­vo­kat­full­mek­tig Morten Smedal Nadheim...
20/10/2023
CMS Kluge ved Kyrre anerkjennes i Business Todays topp 10 liste for 2023
Business Today har en årlig «Lawyer Awards», blant annet i kategorien «Top 10 Most Influential Intellectual Property Lawyers in Norway, 2023». Det er svært gledelig at Kyrre Tangen Andersen nå...
02/10/2023
Kjenne­tegns­retts­året 2022
Morten Smedal Nadheim og Julius Berg Kaasin (Brækhus) har oppsummert kjenne­tegn­retts­året 2022. I oppsummeringen gjennomgås sentral rettspraksis, og oppsummeringen er publisert på Juridika Innsikt...
04/08/2023
Oddleif Torvik tiltrer som partner
Vi har gleden av å ønske Oddleif Torvik velkommen som ny partner i CMS Kluge!Den 1. august tiltrådte Oddleif som partner i CMS Kluge. Oddleif er en erfaren skatteadvokat med praksis siden 2006, og hans...
28/06/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT, teknologi og GDPR
I dette nyhetsbrevet for juni gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT, teknologi og GDPR en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Opp­havs­rett­Pa­tent...
01/06/2023
Nyhetsbrev for immaterialrett, IT og teknologi
I dette nyhetsbrevet for mai gir CMS Kluges eksperter innen IP, IT, teknologi og GDPR en oversikt over viktige nyheter og sentrale temaer innen immaterialrett, IT/teknologi og medie­rett. Pa­tent­Opp­havs­rett­Vare­merkeIT...