Home / Europa / Norge / Life Sciences & Healthcare

Life Sciences & Healthcare

CMS Kluges satsning innen Life Sciences & Healthcare springer ut av firmaets sterke kompetanse innen fagfeltene:

 • Immaterialrett
 • Digitalisering
 • EU/EØS-rett
 • Offentlige anskaffelser
 • Forvaltningsrett 
 • Kontraktsrett
 • Personvern
 • Selskapsrett og transaksjoner

Vi bistår både offentlige og private aktører, inkludert oppstartsselskaper, og våre tjenester inkluderer blant annet bistand med:

 • Kommersielle kontrakter
 • Regulatoriske spørsmål, herunder markedstilgang
 • Offentlige anskaffelser 
 • Immaterielle rettigheter, herunder patentbeskyttelse, lisensiering, FoU-avtaler mv.
 • Digitalisering, herunder rettsspørsmål knyttet til helserelaterte mobilapplikasjoner
 • Personopplysninger; GDPR
 • Produktansvar
 • Konkurranserett