Home / Europa / Norge / Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

CMS Kluge har Norges største anskaffelsesrettsmiljø. CMS Kluges fagmiljø innen offentlige anskaffelser er rangert i høyeste kategori (band 1) hos både Chambers og Legal 500. 

Våre advokater, som også hver for seg er topprangerte, jobber med offentlige anskaffelser til daglig, og har erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker på området. 

Vi bistår oppdragsgivere og leverandører i alle faser av anskaffelser. Dette omfatter planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagebehandling og tvisteløsning. Vi jobber gjerne tett på klient fra «A til Å» i tverrfaglige team. Gruppen inneholder tidligere og nåværende nemndsmedlemmer i Klagennemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) og vi håndterer en rekke saker i Kofa hvert år. Vi prosederer også en rekke saker i domstolene både for oppdragsgivere og leverandører om spørsmål om midlertidig forføyning og erstatning.

Teamet har kunnskap innenfor alle bransjer, som blant annet entreprise, fast eiendom, IKT, transport, avfall, energi, helse, forsvar, konsulenter og personal. Vi har bred erfaring innen alle deler av anskaffelsesregelverket, herunder det klassiske anskaffelsesregelverket, forsyningssektoren, forsvars- og sikkerhetsanskaffelser og konsesjonskontrakter. 

Medlemmene av gruppen holder jevnlige kurs for ulike aktører og klienter og skriver ofte artikler og nyhetsbrev for å analysere, belyse og debattere ulike deler av regelverket.


Feed

11/10/2023
Veileder til internasjonale sanksjoner
I en tid preget av store endringer i de globale sank­sjons­re­gi­me­ne, kreves det mye for å navigere en virksomhet med aktivitet i andre land. CMS Kluge er fornøyd med å ha bidratt til den oppdaterte utgaven...
27/09/2023
Kva­li­fi­ka­sjons­krav, minstekrav og kon­trakt­gjen­nom­fø­rings­krav
På hvilket tidspunkt må et minstekrav i krav­spe­si­fi­ka­sjo­nen være oppfylt? Et spørsmål som det burde være et klart svar på, men hvor praksis tidvis spriker og advokater har ulike syn. Ved å skille...
24/08/2023
Forum for IT-anskaffelser
Det oppfattes som krevende å lykkes med anskaffelser av IT og teknologi innenfor rammene av an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket. CMS Kluge arrangerer nå første Forum for IT-an­skaf­fel­ser!Sti­an H. Oddbjørnsen...
06/06/2023
CMS Kluge etablerer Forum for IT-anskaffelser på Rebel
For offentlige oppdragsgivere er anskaffelser av IT-tjenester, skytjenester, programvare og IT-utstyr en stadig viktigere del av virksomheten. Og de aller fleste anskaffelser, om det er innenfor bygg...
18/04/2023
Digitale kurs i Statens Standardavtaler | 18., 19. og 20. april
CMS Kluge inviterer til digitale kurs i Statens Standardavtaler. Målgruppen for kursene er jurister og andre som arbeider med innkjøp og leveranser av IT-utstyr, programvare og tjenester. Du vil lære...
12/04/2023
CMS Kluge topprangert i flere kategorier i Legal 500
Legal 500 for 2023 er publisert, og CMS Kluge befester sin posisjon som et av Norges ledende advokatfirmaer. Vi er nok en gang rangert helt på topp innen Construction og Public Procurement, og vi er...
22/03/2023
Lovlige og ulovlige avklaringer – hvor går grensen?
An­skaf­fel­ses­for­skrif­tens bestemmelser om avklaringsadgang er uklare, og praksis fra domstolene og Kofa, er heller ikke entydig. Oppdragsgivere og leverandører ønsker seg tydeligere veiledning med tanke...
22/03/2023
Hvordan kontrollere til­de­lings­be­slut­nin­gen?
Kravene til begrunnelse og innsyn Etter oppdragsgiver har valgt leverandør skal valget begrunnes på en måte som gjør leverandøren i stand til å vurdere om an­skaf­fel­ses­pro­ses­sen har blitt gjennomført...
21/03/2023
Det nye handlingsrommet i stats­støtte­re­gel­ver­ket (Green Industrial plan)
ZERO og CMS Kluge har gleden av å invitere til frostkostseminar om åpningene for statsstøtte til CO2-reduksjon. De nye EU-regelverkene i forbindelse med Green Industrial Plan vil i betydelig grad gi...
16/03/2023
CMS Kluge styrker sin posisjon i Chambers Europe 2023
Chambers 2023 er ute og CMS Kluge er igjen topprangert innen flere av våre kjerneområder. Vi setter stor pris på at vår faglige ekspertise og rådgivning blir anerkjent, og at vår posisjon som et...
01/02/2023
Frokostseminar - hva er mulighetsrommet for avklaringer etter an­skaf­fel­ses­ret­ten?
CMS Kluge inviterer til frokostseminar for alle som gjennomfører og deltar i offentlige an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser onsdag 1. februar, kl. 08:30-10:00. Registrering og frokost fra kl. 08:15. Den faglige seansen...
31/01/2023
Se webinaret: Hva er mulighetsrommet for avklaringer etter an­skaf­fel­ses­ret­ten?
CMS Kluge inviterer til frokostseminar for alle som gjennomfører og deltar i offentlige an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser den 1. februar. Du finner lenke til å følge streamingen i lenken neden­for. Til­bud i offentlige...