Hem / CMS Wistrand Advokater / Magnus Forssman
Porträtt avMAGNUS_FORSSMAN_600.jpg

Magnus Forssman

Partner
Advokat

Stockholm
CMS Wistrand
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
Sweden

Postadress

Box 7543
SE - 103 93 Stockholm
Sweden
Språk Svenska, Engelska

Magnus Forssman är partner i CMS Wistrands arbetsgrupp Corporate/M&A och är specialiserad inom M&A, IT & Telekom samt kommersiella avtal, med särskilt fokus på frågor som rör W&I-försäkringar. Med över 20 års erfarenhet har han omfattande erfarenhet av att agera som transaktionsrådgivare både nationellt och internationellt när det gäller företagsöverlåtelser och investeringar samt stor erfarenhet av att rådge klienter avseende outsourcingprojekt, inköp av IT-system och kommunikationslösningar samt e-handelsprojekt. Han har även omfattande erfarenhet av alla aspekter av W&I-försäkringar, inklusive regulatoriska-/policyfrågor, underwriting och skadereglering.

Magnus Forssman har framgångsrikt bistått de flesta W&I-leverantörerna på den skandinaviska marknaden avseende försäkringsskydd för större företagsöverlåtelser inom ett mycket brett spektrum av olika affärsområden. Han representerar också en stor krets av klienter inom IT- och teknikmarknaderna, med särskild inriktning på stora IT-leverantörer och internationella högteknologiska tillverkningsföretag.

Han har även lång erfarenhet av att bistå grundare och industriella köpare i M&A-transaktioner.

Magnus Forssman är författare till den ledande svenska litteraturen om M&A, vilken används i universitetskurser både inom juridik och ekonomi vid de flesta ledande svenska universiteten.

Magnus Forssman anslöt sig till CMS Wistrand 2005.

Erfarenhet

  • Partner, CMS Wistrand, 2010-
  • Advokat, Wistrand Advokatbyrå, 2005-2009
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2002-2005
  • Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 2000-2002¤Notarie, Justitiekanslern, 2000
Mer information mindre

Relevant erfarenhet

Ledande W&I-leverantör | Avseende försäkringsskydd för finansiering av ett mycket stort industriprojekt. 

Tillverkare av högteknologisk produktionsutrustning | Avseende försäljning av tillverkningsutrustning till världsledande företag inom halvledarmarknaden. 

Grundare | Avseende gränsöverskridande försäljning av ledande SaaS-leverantör till brittisk industriell köpare. 

Grundare | Avseende försäljning av stort svenskt IT-företag till dansk industriell köpare. 

Ledande IT-företag | Avseende tillhandahållande av managed services till stort svenskt bank- och försäkringsbolag.

Mer information mindre

Medlemskap och roller

  • Sveriges advokatsamfund, 2005
Mer information mindre

Utmärkelser och rankningar

  • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: Insurance
  • Recommended Lawyer, Legal 500 2024: IT & Telecoms
Mer information mindre

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2000
  • Juridikstudier, Flinders University of South Australia, 1997
Mer information mindre

Nyhetsflöde

28/06/2024
CMS Wistrand advises Ös­ter­sjöstif­tel­sen on investment in Petbuddy Group
CMS Wistrand har biträtt Ös­ter­sjöstif­tel­sen vid en investering i Petbuddy Group. Investeringen har möjliggjort för Petbuddy Group att förvärva det brittiska bolaget Thrive Pet Foods. Petbuddy Group erbjuder högkvalitativa hus­djurs­pro­duk­ter och består, efter förvärvet, av nio företag.  Ös­ter­sjöstif­tel­sen bildades av den svenska regeringen 1994. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning, fors­kar­ut­bild­ning och akademisk infrastruktur med anknytning till Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen och Östeuropa vid Södertörns hög­sko­la.  CMS Wistrands team bestod av Magnus Forssman, Amanda Espinasse och Lovisa Attesjö. 
10/06/2024
CMS Wistrand företräder köparen vid förvärvet av målbolaget SWAGG Screen...
CMS Wistrand har biträtt Spendrups Bryg­ge­ri­ak­tie­bo­lag vid förvärvet av 51 procent av aktierna i SWAGG Screen & Textile AB.  Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg och drivs av familjen Spendrup i fjärde generationen. Huvudkontoret finns i centrala Stockholm. SWAGG är ett produktionsbolag som är specialiserade på tryck av profilkläder och profilprodukter. SWAGG grundades 1984 av Dave Lax. CMS Wistrands team bestod huvudsakligen av Magnus Forssman, Amanda Espinasse och Amanda Luthman. 
08/05/2024
Meet CMS Wistrand's AI Team
Find out how our expertise can be of benefit to your organisation in navigating the complexities of AI law and regulation
09/04/2024
AI Act and its implications on the automotive industry
Join us for an exclusive webinar where we delve into the intricacies of the AI Act and its implications in the automotive industry. As AI continues to revolutionize the way vehicles are designed, manufactured, and operated, it's imperative for industry professionals to understand the regulatory landscape shaping its usage. Our webinar brings together a panel of distinguished experts, including legal luminaries, representatives from the European Commission, and experts from EU legislative bodies. They will provide invaluable insights, guidance, and interpretation on the AI Act's provisions, ensuring that participants gain a comprehensive understanding of its impact on automotive innovation and compliance.
26/02/2024
CMS at Mobile World Congress
CMS lawyers are pleased to be attending the Mobile World Congress held in Barcelona on 26 – 29 February.  Below you can find an overview of our attending partners, representing a large range of jurisdictions and practice areas. To arrange a meeting, please contact the individual lawyers directly. At CMS, we are proud to have some of the leading global legal specialists in the technology, media and communications sector. Fuelled by huge customer demand for cutting-edge products and increased supply of pioneering services, the sectors of technology, media and communications have each undergone unprecedented change. Innovation is key, and so tech and telecoms suppliers, and creators and distributors of media, need to protect their investments and maximise their commercial opportunities. Our global team of over 800 specialist Technology, Media and Communications (TMC) lawyers has been exposed to virtually every risk and challenge you face. With our long-standing focus on advising players, users, regulators and financiers in the sector we are best placed to deliver innovative solutions through our award-winning disputes, transactions, IP, commercial, data privacy and security, employment and tax practices. To find out more about CMS Technology, Media and Communications ca­pa­bi­li­ti­es, vi­sit our webpage belowLearn more about TMCFor further information, please see our partners attending the congress in the gallery below and an overview of all our expertise areas.
31/01/2024
TMT World Congress 2024
CMS lawyers are pleased to be attending the TMT World Congress 2024 held in London on 31 January - 01 February. Below you can find an overview of our attending partners, representing a large range of jurisdictions and practice areas. To arrange a meeting, please contact the individual lawyers directly. Additionally, Anne Chitan will moderate the M&A Panel - Assessing what’s next for Transactions amid Continued Macro Headwinds, Wednesday 31 January (10:55 – 11:35). At CMS, we have some of Europe’s leading legal specialists in the technology, media and communications sector. Our Digital Communications Infrastructure Team combines exceptional expertise in project and structured finance, competition regulation and large-scale investment, while our market-leading te­le­com­mu­ni­ca­tions team has decades of experience in the technology and communications space, including strong expertise in the areas of fibre, towers, subsea cables, network sharing, data centres and satellite. To find out more about CMS Digital Communications Infrastructure ca­pa­bi­li­ti­es, vi­sit our Digital Communications Infrastructure section. For further information, please see our partners attending the congress in the gallery below and an overview of all our expertise areas.