Home / Evenementen / Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen: uitdagingen...

Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen: uitdagingen voor uw onderneming

Antwerpen, België

Toon vestiging
Evenementenarchief
04 juni 2019, 17:30 - 19:30

Op 1 mei 2019 is de nieuwe wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeeltelijk in werking getreden. Bepaalde vennootschapsvormen kunnen niet langer worden opgericht (stille handelsvennootschap, CVOA, CVA, BVBA).

Daarnaast treden vanaf 1 januari 2020 alle dwingende bepalingen in werking. U zal bij de eerstvolgende notariële akte na die datum in elk geval uw statuten in lijn moeten brengen met de nieuwe wetgeving.

Er zijn vanzelfsprekend ook fiscale aanpassingen.

CMS nodigt u uit op 4 juni 2019 voor een seminarie georganiseerd door onze specialisten.

Agenda

Uw vennootschap

 • Is de vorm van uw vennootschap nog steeds geschikt?
 • Zijn de statuten van uw vennootschap in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de NV en de BV?
 • Wanneer moet u uw statuten aanpassen om deze in lijn te brengen met het Wetboek van Vennootschappen?
 • Zijn de fiscale aspecten gewijzigd in het licht van de opkomst van nieuwe concepten?

Uw aandeelhoudersstructuur

 • Hoe uw aandeelhouderschap te heroverwegen, vooral gelet op de mogelijkheid om aandelen met meervoudig stemrecht te hebben?
 • Moeten uw aandeelhoudersovereenkomsten worden aangepast?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van het houden van algemene vergaderingen, met name wat betreft het bijeenroepen van de vergadering?

Uw bestuur

 • Hoe het bestuur in een NV te organiseren: dient men te overwegen om één enkele bestuurder of een raad van toezicht aan te stellen?
 • Hoe kan de aansprakelijkheid van bestuurders worden beperkt?
 • Zal de beperking van de aansprakelijkheid doeltreffend zijn?
 • Hoe zal de “alarmbelprocedure” werken binnen een BV nu er geen “kapitaal” meer is?
 • Wat is nieuw in de manier waarop de raad van bestuur wordt gehouden, met name wat betreft de belangenconflicten?

Uw investering – uw exit

 • Wat is de impact op de technieken voor het behoud van de controle bij het instappen van investeerders in de vennootschap en op technieken die een optimale “exit” mogelijk maken?
 • Wat blijft er over van het verbod op het leeuwenbeding?
 • Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen inzake gedwongen verkoop en wederaankoop?

Uw herstructurering

 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van fusies, herstructureringen en vereffeningen van bedrijven?
 • Hoe moet het verdwijnen van het begrip kapitaal in BV’s worden aangepakt?

Het seminarie wordt gevolgd door een cocktailreceptie

Sprekers

De foto van Virginie Frémat
Virginie Frémat
Partner
Antwerpen
Carl Leermakers
Carl Leermakers
Partner
Brussel