Home / Juristen / Dirk Van Liedekerke
Dirk Van Liedekerke

Dirk Van Liedekerke

Partner
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Dirk is gespecialiseerd in EU en Belgisch mededingingsrecht en het recht van toepassing op de telecommunicatiesector. Met meer dan twintig jaar praktijkervaring in deze domeinen adviseert hij operatoren betreffende alle aspecten van de regulering van toepassing op elektronische communicatie, staat hij ondernemingen bij in geschillen tussen operatoren en regulatoire conflicten, behandelt hij mededingingsonderzoeken en aanmeldingen inzake concentratiecontrole. Hij adviseert ondernemingen in alle sectoren van de industrie aangaande de impact op hun activiteiten van het Europees en nationaal mededingingsrecht.

Alvorens CMS in 2017 te vervoegen, was Dirk partner bij Olswang nadat hij zijn professionele loopbaan was gestart bij Coudert Brothers en als assistent op het Europacollege in Brugge.

Meer Minder

"The 'absolutely brilliant' Dirk Van Liedekerke is well regarded in the market for his work in telecoms regulation. He has a broad competition practice and has a notable focus on the technology sector, regularly combining his knowledge of competition law and data privacy."

Chambers Europe, 2018

"Dirk Van Liedekerke is recognised by clients as a "leading telecoms lawyer" and praised by peers for his "in-depth knowledge of competition regulation and excellent technique and technical approach." He is vastly experienced in domestic and EU regulatory matters and regularly assists major operators and leading players in the TMT sector."

Chambers Europe, 2018

“Dirk Van Liedekerke, who joined CMS recently as part of the recent merger with Olswang in Belgium, is a leading name in the telecoms space, acclaimed by peers as "a real expert" with whom "everyone likes working."

Chambers Europe, 2017

Relevante ervaring

 • Onderzoeken inzake mededingingsrechtelijke inbreuken (kartels, misbruik van machtspositie, etc.) : Dirk staat ondernemingen en verenigingen van ondernemingen bij in hun interacties met de Europese en nationale mededingingsautoriteiten zoals bij het behandelen van klachten, huiszoekingen, het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen en punten van bezwaar, verzoeken om voorlopige maatregelen en beroepen tegen beslissingen van regulatoren.
 • Concentratiecontrole : bijstaan van ondernemingen in de voorbereiding en behandeling van aanmeldingen op Europees en/of nationaal vlak.
 • Burgerrechtelijke geschillen : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures onder de vorm van vorderingen tot schadevergoeding en stakingsvorderingen aangaande inbreuken op het mededingingsrecht.
 • Elektronische communicatie : Dirk heeft een jarenlange ervaring inzake het adviseren van ondernemingen betreffende de verenigbaarheid (compliance) van hun handelen met het sectorspecifiek reglementair kader en de behandeling van publieke en private geschillen in de sector (zoals beroepen tegen beslissing van de sectorregulatoren).
 • Prejudiciële procedures : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met alle aspecten van het gebruik van prejudiciële procedures zowel op nationaal (Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie) als op Europees vlak (Hof van Justitie).
Meer Minder

Opleidingen

 • 1994 - Lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, Brussel
 • 1990 - Europacollege, Brugge (Diploma of Advanced European Legal Studies)
 • 1989 - Universiteit Gent (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Brusselse Balie - Nederlandse Orde van Advocaten
 • International Bar Association
 • Belgische Vereniging van Mededingingsadvocaten
 • Lid van het Wetenschappelijk comité van het “Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën”
Meer Minder

Publicaties

 • “Competition Aspects of Interconnection Agreements In The Telecommunications Sector”, studie voor de Europese Commissie, Publicatiebureau voor de Europese Unie, 1995.
 • “Study On The Scope Of The Legal Instruments Under EC Competition Law Available To The European Commission To Implement The Results Of The Ongoing Review Of Certain Situations In The Telecommunications And Cable TV Sectors”, studie voor de Europese Commissie (DG IV), 1997.
 • Meerdere jaarlijkse overzichten van de ontwikkelingen in het Europees mededingingsrecht gepubliceerd in Common Market Law Review
Meer Minder
Jan 2018
Net­work Sha­ring 3.0
In­fra­struc­tu­re sha­ring and in­vest­ment 2017

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to On­li­ne Gam­bling Re­gu­la­ti­on in Eu­ro­pe
04/02/2019
CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie...
August 2018
Sum­mer of sports 2018
20 jun. 18
Loot boxes – a tre­a­su­re tro­ve of gam­bling re­gu­la­to­ry...
Jan 2018
Net­work Sha­ring 3.0
In­fra­struc­tu­re sha­ring and in­vest­ment 2017
20 nov. 17
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie