Home / Advocaten / Dirk Van Liedekerke
Portret vanDirk Van Liedekerke

Dirk Van Liedekerke

Partner

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Dirk Van Liedekerke is advocaat gespecialiseerd in Europees en nationaal mededingingsrecht en een aantal regelgevende domeinen.

Op het gebied van het mededingingsrecht adviseert hij ondernemingen in alle sectoren en vooral op digitaal gebied (telecommunicatie, media, online platforms,…) over de gevolgen van het Europese en nationale mededingingsrecht voor hun activiteiten.

Hij staat dagelijks ondernemingen bij in het kader van onderzoeken van de Europese en nationale mededingingsautoriteiten, bij de behandeling van klachten over inbreuken op het mededingingsrecht of tijdens zoekopdrachten. Hij zorgt er eveneens voor dat hun acties en projecten in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht. Dirk staat zijn cliënten bij in het opstellen van antwoorden op vragen en verklaringen van bezwaar. Hij behandelt verzoeken om voorlopige maatregelen en treedt op in beroep tegen beslissingen van de bevoegde autoriteiten.

Zijn praktijk omvat ook de voorbereiding en indiening van aanmeldingen bij de Europese Commissie en de Belgische mededingingsautoriteit in verband met concentratiecontrole.

Dirk heeft ruime ervaring in het behandelen van prejudiciële procedures naar nationaal recht, zowel voor het Hof van Cassatie als voor het Grondwettelijk Hof, in het Europees recht voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hij heeft ook uitgebreide ervaring in civiele procedures voor schadevergoeding en verbodsacties.

Met vijfentwintig jaar ervaring op deze gebieden adviseert hij telecommunicatie-exploitanten over alle aspecten van het regelgevingskader voor elektronische communicatie en treedt hij op in geschillen tussen operatoren in hun interactie met de regelgevende instanties.

Voordat hij in 2017 bij CMS in dienst trad, was Dirk partner bij Olswang. Hij begon zijn loopbaan bij Coudert Brothers en als assistent aan het Europacollege in Brugge.

Dirk wordt sterk aanbevolen door Global Competition Review 2022, Chambers 2022 in mededingingsrecht en in telecommunicatie en door Legal 500 EMEA 2022.

Hij wijdt zich hoofdzakelijk aan zijn beroep als advocaat, waarbij hij zich met hart en ziel inzet voor de zaken van zijn cliënten.

 

 

Meer Minder

"He has the talent to distil complex matters into simple, understandable and actionable legal advice. You feel in good hands with him."

Telecommunications client - Chambers Europe, 2023

Relevante ervaring

 • Onderzoeken inzake mededingingsrechtelijke inbreuken (kartels, misbruik van machtspositie, etc.) : Dirk staat ondernemingen en verenigingen van ondernemingen bij in hun interacties met de Europese en nationale mededingingsautoriteiten zoals bij het behandelen van klachten, huiszoekingen, het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen en punten van bezwaar, verzoeken om voorlopige maatregelen en beroepen tegen beslissingen van regulatoren.
 • Concentratiecontrole : bijstaan van ondernemingen in de voorbereiding en behandeling van aanmeldingen op Europees en/of nationaal vlak.
 • Burgerrechtelijke geschillen : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met civielrechtelijke procedures onder de vorm van vorderingen tot schadevergoeding en stakingsvorderingen aangaande inbreuken op het mededingingsrecht.
 • Elektronische communicatie : Dirk heeft een jarenlange ervaring inzake het adviseren van ondernemingen betreffende de verenigbaarheid (compliance) van hun handelen met het sectorspecifiek reglementair kader en de behandeling van publieke en private geschillen in de sector (zoals beroepen tegen beslissing van de sectorregulatoren).
 • Prejudiciële procedures : Dirk heeft een uitgebreide ervaring met alle aspecten van het gebruik van prejudiciële procedures zowel op nationaal (Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie) als op Europees vlak (Hof van Justitie).
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • International Bar Association
 • Belgische Vereniging van Mededingingsadvocaten
 • Lid van het Wetenschappelijk comité van het “Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën”
Meer Minder

Publicaties

 • Meerdere jaarlijkse overzichten van de ontwikkelingen in het Europees mededingingsrecht gepubliceerd in Common Market Law Review.
Meer Minder

Opleidingen

 • 1994 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie
 • 1990 - Europacollege, Brugge (Advanced European Legal Studies)
 • 1989 - Universiteit Gent, UGent (Master in de rechten)
Meer Minder
12/05/2022
10 key aspects of the revised EU competition law in the field of distribution...
The new Vertical Block Exemption Regulation (VBER) and the new accompanying Vertical Guidelines (VGL) were published on 10 May 2022. The new VBER will enter into force on 1 June 2022 and apply for the next twelve years. The new VBER/VGL introduce sev
15/01/2018
Network Sharing 3.0
CMS is delighted to be presenting this third edition of its study on the sharing of te­le­com­mu­ni­ca­ti­on networks in the EU and selected territories around the world. The first edition was highly influential...

Feed

04/02/2019
CMS ontwikkelde een nieuwe gratis mobiele applicatie die begeleiding geeft...
Dawn raids komen hedendaags steeds vaker voor, met het opleggen van gigantische boetes door de overheid, inspecteurs die tegelijkertijd op meerdere plaatsen of in doch­ter­on­der­ne­min­gen verspreid over verschillende...
30/01/2018
Doing business in a data-driven world
During this seminar, CMS experts will update you on the latest legal developments about doing business in a data-driven world. As you can see below, we will deal with questions relating to competition...