Home / Publicaties / Jaarboek Omgeving TeRecht 2018

Jaarboek Omgeving TeRecht 2018

1ste editie 2019 - Gregory Verhelst (ed.)

12/08/2019

Het Jaarboek OmgevingTerecht bevat volgende bijdragen

  • De bestuurlijke fase in het Vlaams onteigeningsdecreet: een praktijkevaluatie (Matthias Valkeniers)
  • Begripsbepaling, procedure en knelpunten bij het ontstaan, wijzigen, verleggen en afschaffen van buurtwegen (Filip van Dievoet)
  • De hervorming van het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (Olivier Drooghmans)
  • Het instrumentendecreet: een voorproefje (Els Empereur & Niels Vansimpsen)
  • Enkele accentverschuivingen in de Vlaamse erfgoedregelgeving (Michiel Deweirdt)
  • De integratie van de natuurvergunning in de omgevingsvergunning (Lise Vandenhende)
  • Rechtspraakoverzicht van het Handhavingscollege: capita selecta (Dominique Devos & Jonas Van Orshoven)
  • De regulering van handelsvestigingen in ruimtelijke planningsinstrumenten in het licht van de Europese vrijheden en de dienstenrichtlijn (Gregory Verhelst & Bert Van Weerdt)

Het boek is beschikbaar via de website van Larcier:

Bron
Larcier
Lees meer

Auteurs

Gregory Verhelst
Bert Van Weerdt