Home / Juristen / Elke Duden
Elke Duden

Elke Duden

Partner
Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits

Elke is partner in de praktijk Arbeids-, Pensioen- en Sociale zekerheidsrecht, waar ze hoofd is van de praktijk Pensioenrecht.

Zij behandelt alle aspecten van het arbeids- en bedrijfspensioenrecht. Zij adviseert over dagelijks personeelsbeleid, incentiveregelingen voor werknemers, personeelsherstructurering, arbeidsgeschillen, gezondheid en veiligheid en hogere leidinggevenden. Haar praktijk concentreert zich op twee specifieke niches: (i) collectieve arbeidskwesties bij grote bedrijfsreorganisaties; en (ii) specifieke projecten op het gebied van pensioenen (d.w.z. fusie en bestuur van pan-Europese pensioenfondsen, herstructurering of afbouw van pensioenregelingen, complexe rechtszaken).

Meer Minder

Opleidingen

 • 2008 - Leerstoel pensioenrecht (KUL Leuven)
 • 2002 - The London School of Economics and Political Science (LSE)
 • 2001 - Inschrijving aan de balie van Antwerpen
 • 1997 - Inschrijving aan de balie van Brussel
 • 1997 - Universiteit Antwerpen (Master in de rechten)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Bestuurslid BePLA
 • Lid IPEBLA
 • Lid PensioPlus
 • Lid van de Employment Lawyers Association Antwerp
Meer Minder

Publicaties

 • Arbeidsrechtelijke, sociaalzekerheidsrechtelijke en pensioenaspecten bij bedrijfsovernames, Kluwer, 2010
 • De Wet Aanvullende Pensioenen is 10 jaar oud: De Belgian Pension Lawyers Association maakte een balans op, Kluwer 2014
Meer Minder

Feed

Toon alleen
29/04/2020
On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
05/03/2020
CO­RO­NA-VI­RUS : prak­ti­sche gids met com­mer­ci­ë­le en ju­ri­di­sche to­pics/aan­be­ve­lin­gen
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter