Home / Advocaten / Benoît Vandervelde
Portret vanBenoît Vandervelde

Benoît Vandervelde

Partner

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Benoît is gespecialiseerd in het bank- en financieel recht, alsook in verzekeringsregelgeving. Hij adviseert voornamelijk kredietnemers- en verleners inzake financiële transacties, onder meer in acquisition finance , gesyndiceerde kredieten, real estate finance, schuldherstructurering, etc.

Benoît adviseert daarnaast financiële instellingen (banken, beleggingsfondsen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, betalingsinstellingen) en publieke overheden, en dit zowel in de loop van hun werkzaamheden (effectisering, kapitaalmarkttransacties, beleggingsproducten, aansprakelijkheid) als in hun relatie met de regelgevende en toezichthoudende instanties (aanvraag en verlening van vergunningen, prudentiële vereisten, fusies en overnames). Hij wordt verder vaak geraadpleegd door gereglementeerde ondernemingen inzake regulatoire- en compliance vereisten. Benoît beschikt tevens een grondige ervaring in het bijstaan en adviseren van gereglementeerde ondernemingen bij het overdragen en ontwikkelen van hun activiteiten in België naar aanleiding van Brexit.

Benoît maakte gedurende drie maanden ook deel uit van het banking en finance team van CMS Londen.

Benoît wordt vaak geprezen als “really pragmatic”, en “he understands immediately what clients need and helps out straight away.” Daarnaast werd hij in Chambers (2019) vermeld als “up and coming”.

Meer Minder

"Benoît Vandervelde is highly responsive, quick and sharp."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2024

"He [Benoît Vandervelde] swiftly mobilises the necessary resources from within CMS with practical and commercial advice to address our concerns."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2024

"I had the pleasure of working with Benoît Vandervelde, an efficient attorney who also has a good understanding of the French market and practices, making him an ideal partner for cross-border transactions."

Feedback from a client, Legal 500, 2024

"I have worked alongside Benoit Vandervelde for almost 10 years and he has built a very qualified and responsive team, covering all aspects of banking and finance law in Belgium. We believe they offer very high standards of service compared to other firms in the market. "

Feedback from a client, Legal 500, 2024

"Benoît is a very good team player and cooperating with him is always easy and seamless."

Chambers Global, 2023

"Benoit Vandervelde is hands on and thus provides advice which can be applied by companies."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Relevante ervaring

 • Regelmatig bijstaan van kredietnemers en -verleners bij grensoverschrijdende LMA-transacties, onder meer het opstellen en onderhandelen van LMA kredietovereenkomsten, overeenkomsten tussen schuldeisers en financiële zekerheidsovereenkomsten (garantieovereenkomsten met beperkingsclausule en pandovereenkomsten op ondernemingen, -handelsvorderingen, -banktegoeden, - aandelen, etc.), inclusief het afleveren van legal opinions.
 • Adviseren van verschillende Britse verzekeringsbemiddelaars bij het opmaken en implementeren van hun Brexit-strategie, onder meer het verlenen van bijstand bij het aanvragen van vergunningen bij de FSMA.
 • Adviseren van Aedefica in het kader van een kapitaalmarkttransactie (€ 150.000.000 treasury note programma) gearrangeerd door Belfius Bank en BNP Paribas Fortis. Het uitgifteprogramma werd gestructureerd als mix van kort- en middellang lopende treasury notes.
 • Adviseren van een Belgische Fintech-onderneming die zich toespitst als liquiditeitsverschaffer binnen de cryptovalutamarkt. Onze inzet bestond voornamelijk uit het opstellen en onderhandelen van verschillende cryptovaluta-gedenomineerde kredietovereenkomsten, in het bijzonder rekening houdend met de specifieke eigenschappen van dergelijk nieuwe valuta (escrow wallets, zogenaamde smart contracts, etc).
 • Bijstaan van een van de grootste Zwitserse privébanken bij het opzetten en de marketing van een online fondsplatform. Het platform centraliseert tot 100,000 verschillende investeringsfondsen, gericht aan professionele investeerders en lokale fondsverdelers wereldwijd, zowel voor eigen investeringen als voor herverpakking in fund of funds of fonds-gelinkte polissen. Onze bijstand bestond uit advies op het vlak van alternatieve investeringsfondsen, en bijstand in het kader van de regels rond complexe investeringsdiensten (MiFID).
 • Assistentie van een Belgische bank inzake vier afzonderlijke effectiseringsprogramma’s van twee van de grootste metallurgische groepen wereldwijd (€ 140.000.000 en € 150.000.000), een wereldwijde cementgroep (€ 250.000.000) en een wereldleider in het zeevervoer van containers (€ 51.000.000).
Meer Minder

Publicaties

 • B. VANDERVELDE & V. DIRCKX, « Equity line transactions : une nouvelle technique de financement pour les sociétés cotées ? », Droit Bancaire et Financier, 2015/III, p.187
 • B. VANDERVELDE, « Fusions de banques et cessions d’activités bancaires », in 20 ans de Loi bancaire, Anthémis, 2013
 • B. VANDERVELDE & G. CHUFFART, Pensions complémentaires, (aspects réglementaires et assurance-vie)  Salaires, Kluwer, 2011, 106 p.
 • B. VANDERVELDE, « L’offre conjointe et les services financiers », in La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : tout sur l’ancien et le nouveau régime, Larcier, 2010
 • B. VANDERVELDE & A. VAN OEKEL, « La conversion de dette en capital : un remède dans le cadre des restructurations de crédit », Forum Financier/Droit bancaire et financier, 2009/6
Meer Minder

Opleidingen

 • 2004 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 2004 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licenciaat in de rechten)
Meer Minder
22/02/2023
Walloon Region: CMS Belgium advises the joint lead managers on a new EUR...
CMS Belgium advised ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Natixis, Nomura and NordLB, as joint lead managers, on a new EUR 1.5 billion bond issue by the Walloon Region under its EUR 25 billion EMTN programme...

Feed

12/03/2024
Klaar voor DORA? Het is op jou van toepassing!
Ons tijdperk wordt gekenmerkt door grote technologische ontwikkelingen die nieuwe risico's en uitdagingen met zich mee kunnen brengen. Dit geldt voor de financiële sector, die voortdurend digitaliseert...
05/02/2024
Bankierseed
Op 15 januari 2024 werd de wet inzake de bankierseed gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet heeft gevolgen voor de banksector en is alleen van toepassing voor bepaalde categorieën van lei­ding­ge­ven­den...
27/10/2023
Naar een vereenvoudiging van de regels voor de beëindiging van verzekeringen
Oktober 2023 markeert de komst van een nieuwe wet die de regels voor het beëindigen van ver­ze­ke­rings­po­lis­sen moet vereenvoudigen. Deze nieuwe wet, van 9 oktober 2023, zal een impact hebben op de op­zeg­gings­wij­zen...
11/10/2023
Goedkeuring van de nieuwe richtlijn con­su­men­ten­kre­diet: gevolgen voor BNPL
Op 9 oktober 2023 heeft de Raad van de Europese Unie de nieuwe richtlijn inzake con­su­men­ten­kre­diet (CCD) goedgekeurd in haar finale en definitieve versie, die reeds werd goedgekeurd door het Europees...
21/02/2023
Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het begrip "corporate substance"...
Op 3 februari heeft de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Be­drijfs­pen­si­oe­nen (EIOPA) een prudentiële verklaring uitgebracht voor ver­ze­ke­rings­on­der­ne­min­gen en ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen die onder...
23/11/2022
België reguleert de verkoop van verzekeringen voor de aankoop van mul­ti­me­di­a­toe­stel­len
05/10/2022
PSD2: verscherping van de vereisten ter bescherming van geldmiddelen
Vanaf 31 december 2022 zullen be­ta­lings­in­stel­lin­gen en instellingen voor elektronisch geld aan strengere voorwaarden moeten voldoen krachtens een circulaire van de Nationale Bank van België (“NBB”)...
22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aanbieders van diensten met virtuele valuta
In navolging van de reeds eerder verschenen nieuwsbrief omtrent de nieuwe wet die dienstverleners van virtuele activa aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving onderwerpt, is intussen eveneens het koninklijk besluit...
21/02/2022
Dienstverleners van virtuele activa weldra onder toezicht van de FSMA
Op 27 januari jongstleden kwam er een einde aan een tijdperk waarin het aanbieden van diensten in verband met virtuele activa geen gereglementeerde activiteit was in België. Op die datum werd immers...
21/09/2021
Nieuwe regelgeving omtrent pre-marketing van fondsen in België
Beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging (“AICB’s”) die wensen na te gaan in hoeverre beleggers openstaan voor een bepaald beleggingsidee of -strategie, werden tot voor...
31/08/2021
Bestuurders van gereglementeerde ondernemingen kunnen niet langer worden...
06/04/2021
Hoe te voldoen aan de voorschriften van de Belgische toezichthouder in...
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Europese Verordening betreffende in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duurzaamheid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SFDR”) op 10 maart 2021, heeft de Belgische...