Home / Juristen / Bertrand Simonart
De foto van Bertrand Simonart

Bertrand Simonart

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Spaans

Bertrand is gespecialiseerd in arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij komt tussen in diverse juridische procedures en adviseert cliënten in de verschillende domeinen van het sociaal recht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2011 - Université Catholique de Louvain, UCL (Master in de Rechten)
  • 2012 - Louvain School of Management, UCL (Master in het Management)
  • 2013 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

  • G. Chuffart, B. Simonart, « Pensions complémentaires », Kluwer, 2016.
Meer Minder

Docentschappen

  • G. Chuffart, B. Simonart, « Pensions complémentaires », webinar Kluwer, 21 april 2016.
Meer Minder

Feed

Toon alleen
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de...
31 mei 17
Wet Pee­ters : tus­sen flexi­bi­li­teit en for­ma­lis­me
De Wet be­tref­fen­de werk­baar en wend­baar werk – ook be­kend als de wet “Pee­ters” - werd ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad op 15 maart 2017. De­ze wet wil het ar­beids­recht mo­der­ni­se­ren door meer...
31/03/2017
May 2017 News­let­ter
30 jun. 16
Mo­ti­ve­ring van het ont­slag: wel­ke re­de­nen moe­ten wor­den mee­ge­deeld?
Sinds de in­wer­king­tre­din van CAO nr. 109 van 12 fe­bru­a­ri 2014 be­tref­fen­de de mo­ti­ve­ring van het ont­slag heeft el­ke werk­ne­mer het recht om de re­de­nen van zijn ont­slag te ken­nen, of­wel op zijn ver­zoek,...
30/11/2016
No­vem­ber 2016 News­let­ter
01/04/2015
March 2015 News­let­ter
02/03/2015
Fe­bru­a­ry 2015 News­let­ter