Home / Publicaties / De te presteren opzeggingstermijn tijdens een periode...

De te presteren opzeggingstermijn tijdens een periode van "covid-19" tijdelijke werkloosheid : een wetsvoorstel maakt een einde aan de twijfels

07/05/2020

Leestijd: 2 minuten

Wat voorziet de wetgeving op dit ogenblik?

Ter herinnering, de huidige wetgeving maakt een onderscheid tussen twee vormen van tijdelijke werkloosheid: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Voor deze twee vormen van tijdelijke werkloosheid gelden verschillende procedures en voorwaarden, met name wat betreft de gevolgen voor de opzeggingstermijn. In het geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wordt de opzeggingstermijn geschorst; dit is niet het geval bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Het verschil is niet onbelangrijk: 

  • In het ene geval wordt de opzeggingstermijn geschorst en dus in de praktijk verlengd met de duur van de tijdelijke werkloosheid; de kosten blijven onder alle omstandigheden ten laste van de werkgever;
  • In het andere geval wordt de opzeggingstermijn niet geschorst en blijft deze in de praktijk dus ook lopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid; de kosten worden dus gedeeltelijk (of zelfs volledig) gedragen door de Belgische staat en de werkgever bespaart.

Wat is het lot van de opzeggingstermijn tijdens een periode van « covid-19 » tijdelijke werkloosheid?

De « covid-19 » tijdelijke werkloosheid  is een hybride, ad hoc vorm van tijdelijke werkloosheid die is opgezet om de procedures en voorwaarden in de zeer specifieke context van de coronacrisis te vereenvoudigen. Hoewel het systeem meer weg heeft van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zijn er veel vragen over de gevolgen van deze vorm van tijdelijke werkloosheid op diverse vlakken (bv. inzake sociale zekerheid, vakantieregelingen, enz.). 

Zo is er de afgelopen weken veel gediscussieerd over de al dan niet schorsing (en dus verlenging) van een te presteren opzeggingstermijn, betekend door de werkgever voor of tijdens een periode van « covid-19 » tijdelijke werkloosheid. 

Wat zou er kunnen veranderen? Zullen de nieuwe regels ingaan met terugwerkende kracht?

De parlementaire commissie sociale zaken heeft afgelopen dinsdag 5 mei 2020 een wetsontwerp goedgekeurd op grond waarvan een te presteren opzeggingstermijn, betekend door de werkgever voor of tijdens een periode van « covid-19 » tijdelijke werkloosheid tussen 1 maart en 30 juni 2020, geschorst wordt. De nieuwe bepalingen zullen naar alle verwachting snel worden aangenomen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Indien u de arbeidsovereenkomst van een werknemer heeft opgezegd met een te presteren opzeggingstermijn en deze opzeggingstermijn liep (en/of loopt), wordt deze opzeggingstermijn derhalve geschorst tot 30 juni 2020. De opzeggingstermijn zal daarom vanaf 30 juni 2020 worden verlengd met de schorsingsperiode. In geval van gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid wordt de opzeggingstermijn geschorst tijdens de niet-gewerkte werkloosheidsdagen, maar blijft deze doorlopen tijdens de gewerkte dagen en moet het aantal dagen van de verlenging dus worden berekend.

Maar hoe zit het met de werknemer die het bedrijf inmiddels heeft verlaten? In de praktijk zal het niet mogelijk zijn om de opzeggingstermijn te verlengen, aangezien de arbeidsovereenkomst reeds is beëindigd. Naar onze mening is de werkgever in dit geval dan ook aansprakelijk voor het betalen van een saldo opzeggingsvergoeding, dat door de werknemer kan worden gevorderd; bij gebreke daarvan, afhankelijk van de concrete situatie:

  • Kan de RVA de werknemer tijdelijk uitsluiten van (volledige) werkloosheidsuitkeringen, ten minste voor de periode die gedekt had moeten worden door de opzeggingsvergoeding; of
  • Kan de RVA de terugbetaling eisen van de werkloosheidsuitkeringen die reeds aan de werknemer zijn betaald voor de periode die door de opzeggingsvergoeding had moeten worden gedekt.

Indien het ontslag met onmiddellijke ingang werd gegeven, heeft hetgeen voorafgaat in principe geen impact. 

Auteurs

Portret vanSophie Berg
Sophie Berg
Partner
Brussel
Portret vanGaël Chuffart
Gaël Chuffart
Partner
Brussel
Portret vanKatrien Leijnen
Katrien Leijnen
Portret vanBertrand Simonart
Bertrand Simonart
Advocaat
Brussel
Toon meer Toon minder