Home / Advocaten / Elisabeth Elias
Portret van Elisabeth Elias

Elisabeth Elias

Advocaat

CMS EU Law Office
Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
België
CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Italiaans, Duits, Frans, Engels, Nederlands

Elisabeth Elias is advocaat sinds 1996 en sinds 2002 werkzaam binnen onze Praktijkgroep Mededingingsrecht & EU en opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel. In Brussel wordt nauw samengewerkt met de EG-praktijkgroepen van andere partners binnen de CMS-organisatie, waaronder CMS Duitsland.

Elisabeth is gespecialiseerd in Europees en Nederlands mededingingsrecht en adviseert cliënten uit diverse sectoren (waarvan een groot deel bestaat uit ondernemingen uit de automotive sector) over agentuur- en distributiestelsels en daaraan gerelateerde zaken, misbruik machtspositie en compliance programma’s.

Elisabeth vertegenwoordigt voorts ondernemingen in procedures bij de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarnaast procedeert zij voor nationale en Europese gerechtelijke instanties.

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands en Europees Mededingingsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht
  • Engelse literatuur en Italiaans, Universiteit van Exeter, Groot-Brittannië
  • Psychologie, Universiteit Utrecht
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev