Home / Expertise / Competition & EU

Competition & EU

Nederland

Mededingingsautoriteiten en toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden. Ze mogen bedrijven aan onderzoeken onderwerpen, commerciële afspraken beoordelen, fusies en overnames verbieden, splitsing van gefuseerde ondernemingen eisen, markten beoordelen en boetes opleggen. Ook loopt u als organisatie het risico van private handhaving, zoals schadevorderingen van andere ondernemingen. Het is daarom van groot belang om aan de regels te voldoen en te zorgen voor effectieve strategieën om risico’s te vermijden. Wij focussen niet alleen op het oplossen van problemen, maar - misschien nog wel belangrijker - ook op het voorkomen van problemen. Wij hebben een groot mededingingsteam dat alles weet van de lastige trajecten die gevolgd moeten worden, in welk land of in welke markt dan ook. Zij zorgen ervoor dat u zich weer volledig kunt concentreren op het ondernemen zelf.

CMS’ mededingings-team is een van de grootste van Europa en is vertegenwoordigd in een groot aantal Europese landen. Daarom fungeren wij voor cliënten als één loket waar ze alle bijstand kunnen vinden die ze in Europa en daarbuiten nodig hebben. Onze mededingingsadvocaten worden ondersteund door ons EU Law-team in Brussel. Het EU Law-team heeft veel praktijkervaring met het omgaan met de Europese Commissie, alle nationale mededingingsautoriteiten en lokale en Europese rechtbanken. Wij staan cliënten bij op alle terreinen van het mededingingsrecht: kartels, distributieovereenkomsten en andere vormen van horizontale of verticale mededinging, machtsmisbruik, concentratiecontrole, private handhaving, staatssteun, onderzoeken en compliance. Omdat we werken met gespecialiseerde sector-teams begrijpen we uw wereld en de zaken waar u tegenaan kunt lopen.

Lees meer Lees minder

"The team ‘has a reassuring pragmatic and knowledgeable approach’."

The Legal 500, 2019

Clients note that the team at CMS has "proven to be reliable and responsive".

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

  Dawn Raid

  Het kan ook u of uw onderneming overkomen: op een ochtend staat de overheid onverwacht op de stoep. Men wil toegang tot uw administratie, men wil kopieën van uw computers, men wil vragen stellen aan u en uw medewerkers. Men komt bij het ochtendgloren, als het verrassingseffect het grootst is: een "Dawn Raid".

  Lees meer

  Gereguleerde markten

  Ondernemingen die actief zijn op het gebied van energie, post- en telecommunicatie, media en gezondheidszorg worden niet alleen in toenemende mate geconfronteerd met het Europees en Nederlands mededingingsrecht maar ook met sectorspecifieke regelgeving en bijzondere toezichthouders. Het publieke belang, de nutsfunctie of het netwerkgebonden karakter van deze sectoren geeft hiertoe veelal aanleiding.

  Lees meer

  Staatssteun

  Wij hebben op dit gebied ruime ervaring met het adviseren van zowel verleners als ontvangers van staatssteun, waaronder provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere ondernemingen die steun ontvangen. Bij staatssteun gaat het niet alleen om subsidies, maar ook om bijvoorbeeld leningen, vrijstelling van belastingen, garanties, vastgoedtransacties, gronduitgifte, PPS, overheidsdeelname in ondernemingen, steun voor duurzame projecten of andere financiële afspraken met ondernemingen.

  Lees meer
  CMS Dawn Raid App
  July 2019
  CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
  Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics

  Feed

  Toon alleen
  15/01/2020
  Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
  21 feb. 19
  ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
  De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.   Wie? In sep­tem­ber...
  08/01/2020
  Sa­men­wer­king tus­sen Com­mis­sie en NMA's in con­cen­tra­tie­za­ken:...
  28/11/2019
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  Zaak T-760/15 en T-636/16, Ko­nink­rijk der Ne­der­lan­den/Eu­ro­pe­se...
  15/11/2019
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  Zaak T-894/16, So­ci­é­té Air Fran­ce/Eu­ro­pe­se Com­mis­sie
  08/11/2019
  Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
  8/11/2019
  An­ne­mie­ke Ha­zel­hoff is Pa­troon van het Jaar 2019
  18/10/2019
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  Ge­voeg­de za­ken T-244/16 en T-285/17, Vik­tor Fe­dor­o­vych...
  05/09/2019
  Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
  23/08/2019
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  Zaak T-370/17, KPN/Eu­ro­pe­se Com­mis­sie
  20/06/2019
  SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
  Zaak T-716/14, Tweed­a­le/ Eu­ro­pe­se Au­to­ri­teit voor voed­sel­vei­lig­heid...
  04/06/2019
  Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...