Home / Juristen / Marie Vandenneucker
Portret van Marie Vandenneucker

Marie Vandenneucker

Junior Advocaat

Contact
CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Marie vervoegde CMS in September 2019 en specialiseert zich in Europees recht en, in het bijzonder, in Mededingingsrecht. Tijdens haar studies heeft ze een grote belangstelling ontwikkeld voor mededinging in het digitale tijdperk en heeft ze haar thesis geschreven over de impact van prijs algoritmes op collusie.

Meer Minder

Publicaties

  • « Le cadre européen applicable aux aides d’Etat dans le contexte de la crise du COVID-19 », met Annabelle Lepièce, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, december 2020; 
  • « Arrêt Otis : l’action en réparation pour toute personne ayant subi un préjudice indirect à la suite d’un cartel », met Annabelle Lepièce, JDE, april 2020, nr 268, p. 167;
  • « Google: the record fine », met Romain Alderweireldt, Competition Law Insight, 19 november 2019.
Meer Minder

Opleidingen

2016 – Université de Namur, UNamur (Bachelor in de rechten)
2016 – Universiteit Antwerpen, UA (Erasmus Belgica)
2018 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de rechten)
2018 – The University of Sheffield (Erasmus)
2019 – The University of Edinburgh, UoE (LL.M in Law focusing on European Competition Law)
2019 – Inschrijving op de lijst van de stagiaires aan de balie te Brussel

Meer Minder
Get in contact with

Feed

21 april 2020
CO­VID-19: de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie geeft toe­stem­ming voor de Bel­gi­sche waar­bor­g­re­ge­lin­gen
De eer­ste Bel­gi­sche steun­re­ge­lin­gen aan­ge­meld bij de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie sinds het be­gin van de CO­VID-19-cri­sis wer­den door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie goed­ge­keurd. De Com­mis­sie heeft op 9 april 2020 toe­stem­ming...
27 september 2019
Fi­nan­ci­ë­le steun te ver­le­nen aan de lid­sta­ten en Eu­ro­pe­se be­drij­ven in...
Een Brexit zon­der ak­koord zal be­lang­rij­ke ge­vol­gen heb­ben op de eco­no­mie, de ar­beids­markt en de open­ba­re fi­nan­ci­ën van de lid­sta­ten die nau­we fi­nan­ci­ë­le en han­dels­be­trek­kin­gen heb­ben met het Ver­e­nigd...