Home / Juristen / Michaël Lambert
Portret van Michaël Lambert

Michaël Lambert

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Michaël is een ervaren advocaat met een focus op privaat en publiek vastgoedrecht, eigendomsrecht, verbintenissen- en contractenrecht, bouw, stedenbouw en milieu.

Michaël combineert een sterke juridische kennis met een aanzienlijke praktische ervaring en een diepgaand inzicht in de opeenvolging van alle soorten vastgoedprojecten.

Zijn expertise omvat alle aspecten van de ontwikkeling, de bouw en de commercialisering van vastgoedprojecten, vanaf de precontractuele fase tot geschillenbeslechting voor administratieve, gerechtelijke en arbitrale rechtbanken. 

In deze materies begeleidt en adviseert Michaël vooraanstaande Belgische en buitenlandse spelers (vennootschappen, aandeelhouders, investeerders, vastgoedontwikkelaars, aannemers, openbare instellingen) in het kader van hun nationale en internationale activiteiten.

Michaël werkte voorheen als bedrijfsjurist voor een projectontwikkelaar en voor een algemene aannemer en was verschillende jaren docent vastgoedrecht aan de Vrije Universiteit Brussel (ULB).

Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Assistent verantwoordelijk voor de oefeningen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB)
Meer Minder

Opleidingen

2005 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licenciaat in de rechten)
2006 - Université Libre de Bruxelles, ULB (D.E.S. in economisch recht - zakenrecht)
2006 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)

Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
13/03/2013
CMS kon­digt eer­ste pan-Eu­ro­pe­se stan­daard groe­ne huur­clau­su­les aan
CMS, voor­aan­staand Eu­ro­pe­se ju­ri­di­sche en fis­ca­le dienst­ver­le­ner, ont­hult op MI­PIM – de in­ter­na­tio-na­le beurs voor on­roe­rend goed in Can­nes - de eer­ste stan­daard groe­ne huur­clau­su­les, toe­pas­baar door­heen...