Home / Juristen / Michaël Lambert
De foto van Michaël Lambert

Michaël Lambert

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Michaël startte zijn carrière als advocaat in 2006 in een Brussels zakenkantoor waar hij noemenswaardige kennis vergaarde inzake vennootschapsrecht, burgerlijk recht en bouwrecht. Michaël vervoegde CMS DeBacker in 2011 waar hij zich vooral toelegt op vastgoed-, burgerlijk- en vennootschapsrecht.

Zijn kennis inzake immobiliën en burgerlijk recht omvat alle aspecten inzake de reële rechten (onroerend goed, medeëigendom, emphythéose, oppervlakte, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, gemeenheid, onderpand, hypotheek), waaronder de financieringen, huurcontracten en andere gerelateerde zaken vanaf het precontractuele stadium tot de beslechting van geschillen voor de juridische en arbitrale bevoegdheden. Met betrekking tot vennootschapsrecht heeft hij ervaring inzake de oprichting en de ontbinding van vennootschappen, fusies, aankopen en herstructureringen, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten, transacties op titel en op kapitaal, partnerships en het oplossen van geschillen.

In zijn specialisatiedomein geeft Michaël advies en bijstand aan zowel Belgische als buitenlandse spelers (vennootschappen, aandeelhouders, investeerders, promotors, ondernemers, financiële instellingen) in het kader van nationale en internationale transacties.

Meer Minder

Opleidingen

2005 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licenciaat in de rechten)
2006 - Université Libre de Bruxelles, ULB (D.E.S. in economisch recht - zakenrecht)
2006 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Assistent verantwoordelijk voor de oefeningen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB)
Meer Minder

Michaël startte zijn carrière als advocaat in 2006 in een Brussels zakenkantoor waar hij noemenswaardige kennis vergaarde inzake vennootschapsrecht, burgerlijk recht en bouwrecht. Michaël vervoegde CMS DeBacker in 2011 waar hij zich vooral toelegt op immobiliën, burgerlijk en vennootschapsrecht. Zijn kennis inzake immobiliën en burgerlijk recht omvat alle aspecten inzake de reële rechten (onroerend goed, medeëigendom, emphythéose, oppervlakte, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, gemeenheid, onderpand, hypotheek), waaronder de financieringen, huurcontracten en andere gerelateerde zaken vanaf het precontractuele stadium tot de beslechting van geschillen voor de juridische en arbitrale bevoegdheden. Met betrekking tot vennootschapsrecht heeft hij ervaring inzake de oprichting en de ontbinding van vennootschappen, fusies, aankopen en herstructureringen, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten, transacties op titel en op kapitaal, partnerships en het oplossen van geschillen. In zijn specialisatiedomein adviseert en staat Michaël zowel Belgische als buitenlandse spelers bij (vennootschappen, aandeelhouders, investeerders, promotors, ondernemers, financiële instellingen) in het kader van nationale en internationale transacties. Gedetailleerd CV

Meer Minder

Feed

Toon alleen
30/10/2015
Oc­to­ber 2015 News­let­ter
23/12/2014
De­cem­ber 2014 News­let­ter
13/03/2013
CMS kon­digt eer­ste pan-Eu­ro­pe­se stan­daard groe­ne huur­clau­su­les...