Home / Advocaten / Olivier Querinjean
Portret vanOlivier Querinjean

Olivier Querinjean

Partner
Lid van de groep fiscaal recht

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Duits

Olivier is gespecialiseerd in vennootschapsbelastingen, meer bepaald in de reorganisatie of herstructurering van vennootschappen en in grensoverschrijdende transacties. Hij geeft cliënten - zowel nationale als internationale - advies bij fusies en overnames, overdrachten, aankoop van stock en activa, de omruiling van aandelen, MBO’s, LBO’s, joint ventures en spin-offs en hij onderhandelt akkoorden met de fiscale administratie onder meer bij herstructureringen. Hij geeft ook advies over de fiscale aspecten van werknemersparticipaties.

Daarnaast treedt hij ook op in fiscale geschillen.

Meer Minder

"Olivier Querinjean is very pragmatic and business-minded, looking for the best results in the most efficient way."

Feedback from a client - Legal 500, 2023

"The team, notably Olivier Querinjean and Arnout Vaninbroukx, work well together and are skilled in tax legal advice, and are also very diverse. The level of their expertise is excellent. Everything runs smoothly, transparently and easily. Olivier is always available."

Feedback from a client - Legal 500, 2023

"Highly educated professionals with a lot of attention to details. I have been working with Olivier Querinjean since 2014 and always very happy to work with him on very different kind of subjects."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

Relevante ervaring

 • Opstelling van allerhande structuren van vermogensplanning in een internationale context
 • Assistentie van een belangrijke Franse leverancier van milieudiensten in verband met de organisatie, het beleid en de structuur van haar Belgische financiële entiteit
 • Adviesverlening aan een zinkproducent, gebaseerd in het Verenigd Koninkrijk, bij de opstarting en de toepassing van transfer pricing procedures en de onderhandeling van een tax ruling
 • Assistentie van een belangrijke suikerproducent bij de indirecte overname van verschillende stijfseleenheden in Europa, met fiscale optimalisatie
 • Adviesverlening aan verschillende verzekeringsmaatschappijen voor de herstructurering van hun Belgische activiteiten
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lector bij de Chambre Belge des Comptables, Experts Comptables et Conseils Fiscaux
 • Lector bij FUCAM (CEFIAD)
Meer Minder

Publicaties

 • Olivier heeft verschillende artikelen geschreven in verband met fiscaal recht
Meer Minder

Opleidingen

 • 2001 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 2001 - Ecole Supérieure des Sciences Fiscales, ESSF (Speciale licentie in fiscaal recht)
 • 2000 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder

Expertise

Feed

22/12/2023
Be­las­ting­her­vor­ming: wat is er nieuw voor 2024?
Het nieuwe jaar brengt traditioneel allerlei fiscale veranderingen met zich mee. 2024 zal geen uitzondering zijn, met intense wetgevende activiteit aan het einde van 2023, gekenmerkt door verschillende...
24/10/2023
Het einde van de fiscale regularisatie EBA-quater op 31 december 2023:...
Sinds 2004 kent België vier officiële tijdelijke re­gu­la­ri­sa­tie­pro­ce­du­res die fiscale en strafrechtelijke amnestie verlenen (bekend als "eenmalige bevrijdende aangifte" of "EBA"), elk met verschillende...
17/03/2023
Eerste fase van het voorstel tot be­las­ting­her­vor­ming in België
De minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, heeft onlangs zijn voorstel uitgewerkt voor de eerste fase van de be­las­ting­her­vor­ming in België, die volgens de huidige planning op 1 januari 2024 in...
13/10/2022
Belgische begroting goedgekeurd: eerste overzicht fiscale impact
Op 11 oktober werd de Belgische federale begroting voor 2023 en 2024 goedgekeurd. Het nieuwe be­gro­tings­ak­koord zal een fiscale impact hebben voor particulieren en ondernemingen gevestigd of actief in...
01/08/2022
Fiscale hervorming: de minister van Financiën heeft zijn plan gepresenteerd
De minister van Financiën heeft zijn plan voorgesteld voor de fiscale hervorming die over de komende 10 jaar zou worden gespreid. Het aangegeven doel van de hervorming is de druk op de belasting op arbeid...
10/01/2022
Bijzondere be­las­ting­re­ge­ling voor buitenlandse kaderleden en buitenlandse...
De nieuwe wetgeving tot implementatie van een nieuwe bijzondere be­las­ting­re­ge­ling voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers, die wij reeds bespraken in ons eAlert van 25 november (Bijzondere be­las­ting­re­ge­ling...
25/11/2021
Bijzondere be­las­ting­re­ge­ling voor buitenlandse kaderleden: nieuwe regeling...
Een wetsvoorstel om de bijzondere be­las­ting­re­ge­ling voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022 te hervormen, wordt momenteel onderzocht bij de Kamer. De hoofdlijnen ervan, die tot dusver nog niet...
11/01/2021
Wetsontwerp houdende de invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de...
De Belgische regering heeft een nieuw wetsontwerp ingediend houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de ef­fec­ten­re­ke­nin­gen. Dit voorstel is momenteel in behandeling bij de Kamer van volks­ver­te­gen­woor­di­gers...
10/06/2020
3 nieuwe maatregelen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit...
In het kader van de crisis veroorzaakt door de CO­VID-19-pan­de­mie, bevat een wetsvoorstel van 5 juni 2020 drie maatregelen om de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen te bevorderen. 1° Vrijstelling...
12/05/2020
In­te­res­taf­trek­be­per­king: de impact van specifieke be­ta­lings­voor­waar­den...
Op 5 mei 2020 heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een addendum (circulaire 2020/C/62) bij de circulaire 2019/C/89 gevoegd met betrekking tot de “grand­fa­thering” - clausule in het kader...
16/04/2020
Coronavirus crisis - fiscale steun­maat­re­ge­len (up­da­te)
De coronavirus crisis heeft verregaande economische gevolgen. Daarom besliste de Belgische overheid om ondernemingen en particulieren verschillende fiscale steunmaatregelen aan te bieden. De genomen fiscale...
07/04/2020
Coronavirus crisis: voorontwerp dringende fiscale maatregelen goedgekeurd
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën een voorontwerp van wet goed dat verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de CO­VID-19-pan­de­mie omvat. Het voorontwerp heeft...