Home / Advocaten / Pierre-Axel Chabot
Portret van Pierre-Axel Chabot

Pierre-Axel Chabot

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Pierre-Axel is gespecialiseerd in de vastgoedsector waarin hij vele Belgische en buitenlandse zakenpartners, waaronder investeerders, eigenaars, opdrachtgevers of financiers, adviseert. Zijn werk bestaat vooral uit het onderhandelen bij akten van overdracht voor vastgoed, overeenkomsten voor de aankoop van aandelen, partnerschapsovereenkomsten, huurovereenkomsten voor kantoren en detailhandel, bouwcontracten of zaken betreffende vastgoedfinanciering. Hij adviseert zijn cliënten ook bij geschillen in vastgoed- en bouwprojecten. Pierre-Axel heeft ook specifieke vakkennis in de hotelsector.

Meer Minder

"[Pierre-Axel Chabot] pays close attention to details and also is great with client service."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2022

"Pierre-Axel Chabot is a great lawyer; very hands on and thorough. He was easy for an American company to work with."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"Pierre-Axel Chabot is a 'very pragmatic lawyer and skilled negotiator'."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2021

Relevante ervaring

 • Een grote Britse investeringsmaatschappij adviseren over de aankoop van een grote sport- en vrijetijdsclub in Ukkel, Brussel, en over de verhuur ervan aan de operator
 • Aankoop van een steengroeve in Wallonië voor een toonaangevende, wereldwijde producent van industriële mineralen
 • Een toonaangevend Amerikaans bedrijf voor elektronische handel en cloud computing adviseren bij het verhuizen/renoveren van verschillende Europese kantoren van het bedrijf
 • Verkoop van een vroegere industriële standplaats in Brussel voor de herontwikkeling ervan in een multifunctioneel project van ongeveer 45.000 vierkante meter
 • Een bekende eigendomverstrekker adviseren over de financiering van verscheidene aankopen van vastgoed en de ontwikkeling ervan
 • Verscheidene toonaangevende Europese detailhandelaars bijstaan tijdens het verwerven van bekendheid op de Belgische markt en voor sommigen van hen ook tijdens hun uitbreiding op de internationale markt
 • Overdracht van vervuilde percelen voor de herinrichting van ongeveer 20.000 vierkante meter
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • MRICS
Meer Minder

Publicaties

 • Verscheidene publicaties over vastgoed
Meer Minder

Opleidingen

 • 1998 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Diploma Rechten)
 • 1998 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2000 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master in European business law [Europees vennootschapsrecht])
 • 2005 - Solvay Business School, VUB (Executive programma in vastgoed)
Meer Minder
13/07/2021
Cut­ting-ed­ge Re­al Es­ta­te in Bel­gi­um
Glo­ba­li­sa­ti­on, po­li­ti­cal tur­bu­len­ce, chan­ges in ur­ban li­ving pat­terns, in­crea­sed di­gi­ti­sa­ti­on, shif­ting con­su­mer be­ha­vi­our and flexi­ble wor­king are just so­me of the is­sues that are trans­for­ming the de­mands...

Feed

04/02/2020
De her­vor­ming van het goe­de­ren­recht werd goed­ge­keurd
De Ka­mer heeft on­langs, op 30 ja­nu­a­ri 2020, met een­pa­rig­heid van stem­men een wets­voor­stel hou­den­de in­voe­ging van een nieuw Boek 3 “Goe­de­ren” goed­ge­keurd. De­ze mijl­paal vindt plaats in het ka­der van...
26/04/2018
CMS Re­al Es­ta­te Cam­pus 2018
CMS is very plea­sed to in­vi­te you to the 2018 edi­ti­on of its Re­al Es­ta­te Cam­pus se­mi­nar. This learning and net­wor­king event will ta­ke pla­ce on 26 April 2018 from 8:30 to 13:30. Our re­al es­ta­te team...
08/11/2017
Over­view of re­tail lea­se agree­ments in Eu­ro­pe
This gui­de sum­ma­ri­ses the main pro­vi­si­ons ap­pli­ca­ble to re­tail lea­se agree­ments across a num­ber of the prin­ci­pal wes­tern and cen­tral Eu­ro­pean ju­ris­dic­ti­ons
21/10/2016
CMS Eu­ro­pean Deal Point Stu­dy 2016
• Ster­ke vraag naar kan­toor- en win­kel­ruim­te • Meer con­trac­ten wor­den ge­slo­ten met aan­spra­ke­lijk­heids­be­per­kin­gen en met kor­te­re con­trac­tu­e­le ver­val­ter­mij­nen voor ver­ko­pers • Meer na­ti­o­na­le in­ves­teer­ders...
15/09/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
09/06/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
12/05/2016
Re­al Es­ta­te Cam­pus 2016
Deel­na­me­kos­ten: 125 €/per­soon voor de cy­clus van 3 op­lei­din­gen (geen ge­deel­te­lij­ke in­schrij­ving mo­ge­lijk). Voor el­ke in­schrij­ving schenkt CMS € 50 aan Sa­muso­ci­al.Het is ons een ge­noe­gen u te mo­gen...
20/06/2013
Re­al Es­ta­te Break­fast Fran­ce
Veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen die in Frank­rijk ac­tief zijn, wor­den er ge­con­fron­teerd met vast­goed­pro­ble­ma­tie­ken. Ver­schil­len­de pro­mo­to­ren zijn er ac­tief, even­als een aan­tal in­ves­teer­ders in het do­mein...
03/12/2009
Grey to Green
Nous som­mes heu­reux de vous con­vier à la pre­mi­è­re édi­ti­on de no­tre « Re­al Es­ta­te An­nu­al Con­fe­ren­ce ». Cet évè­ne­ment se tien­dra chaque an­née dans le cou­rant de l’au­tom­ne. Son am­bi­ti­on est de...