Home / Publicaties / Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden...

Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen

18/12/2017

De hervorming van het juridisch stelsel met betrekking tot roerende zakelijke zekerheden, werd reeds sinds lange tijd verwacht. Door de overgang van het oude stelsel, dat gebaseerd was op de buitenbezitstelling van de in pand gegeven goederen, naar een stelsel zonder buitenzitstelling gebaseerd op een elektronische registratie zal België over een even modern systeem als haar buurlanden beschikken.

Deze hervorming, aangenomen in juli 2013, dewelke in werking zal treden op 1 januari 2018, zal de gevestigde praktijken zonder enige twijfel omgooien en de kredietgevers ertoe verplichten om hun kredietdocumentatie te herzien. Bovendien, zullen de banken binnen afzienbare tijd eveneens een nazicht dienen uit te voeren van het geheel van de bij hen in pand gegeven handelszaken, aangezien dergelijke panden hun rang slechts zullen behouden voor zover de vereiste formaliteiten binnen de twaalf maanden volgend op de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving voldaan zijn.

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing zonder af te doen aan de bestaande specifieke bepalingen binnen de andere regelgeving, zoals de wet op de financiële zekerheden.

Onze beknopte gids geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de hervorming in de vorm van een Q&A.

Als u vragen hebt of indien u op de hoogte wilt blijven van dit onderwerp, aarzel niet om ons te contacteren: Arnaud Van Oekel and Benoît Vandervelde.

Guide
Het nieuwe Belgische stelsel van zakelijke zekerheden in 10 vragen_NL
Downloaden
PDF 802 kB

Auteurs

Portret van Arnaud Van Oekel
Arnaud Van Oekel
Partner
Brussel
Portret van Benoît Vandervelde
Benoît Vandervelde
Partner
Brussel