Home / Expertise / Funds

Funds

Nederland

Wij assisteren bij het structureren en oprichten van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde fondsen in verschillende sectoren. Wij adviseren over de meest gunstige structurering van fondsen vanuit fiscaal en juridisch oogpunt. Met teams in alle relevante jurisdicties in Europa helpen wij bij het aanvragen van een vergunning en identificeren de mogelijke vrijstellingen van een vergunningplicht.  Ook stellen wij de aanbiedingsdocumentatie op en adviseren wij over de voorschriften die van toepassing zijn op de marketing en aanbieding van participaties in het fonds. Wij hebben ruime ervaring in de advisering over marketing van buitenlandse fondsen in Nederland, waaronder de notering van buitenlandse fondsen aan de Amsterdamse beurs.

Of u nu een fonds - of andere indirecte beleggingsinstelling - opricht, leidt, of erin investeert, u krijgt onvermijdelijk te maken met juridische obstakels. Deze obstakels kunnen een nationaal, maar ook een grensoverschrijdend karakter hebben. Onze Funds-teams bevinden zich overal in Europa en adviseren over verschillende categorieën beleggingen, zoals private equity, vastgoed, infrastructuur, hedge, durfkapitaal, obligatiefondsen en ETF's. Onze ervaring en cliëntenbestand stellen ons in staat om te adviseren ten aanzien van zowel de commerciële als alle juridische en fiscale aspecten.

Wet- en regelgeving kunnen razendsnel veranderen. Om te zorgen dat het juridische mijnenveld voor u zo overzichtelijk mogelijk is, en dat u gereed bent voor grote veranderingen in de markt, vindt u op onze website regelmatig publicatiesover actuele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van passporting en private placement-regels.

Uw vragen kunnen betrekking hebben op de gehele levenscyclus van een fonds: de oprichting, de meest gunstige structurering vanuit fiscaal en juridisch oogpunt, de toetreding van investeerders, operationele en beleggingsactiviteiten, en vergunningseisen. Wij helpen u bij dit gehele traject, nemen u de aanvraag van vergunningen uit handen en identificeren de mogelijke vergunningsvrijstellingen.

Lees meer Lees minder
June 2019
CMS Funds Glo­bal Bro­chu­re
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
Sub­scri­be to Funds to­pics

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to Pas­spor­ting (UCITS)
CMS Ex­pert Gui­de to Pas­spor­ting (AIF)
CMS Ex­pert Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
June 2018
De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
An­nu­al Re­view 2017 – 2018
June 2018
BVK, Uni­ver­sal-In­vest­ment roll out a string of re­al...
An­nu­al Re­view 2017-2018
02/05/2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings in the Ne­ther­lands
An over­view of the re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
28 mrt. 18
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings - New means of fund­rai­sing
Feb 2018
CMS Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
Ac­ces­sing Eu­ro­pean In­ves­tors post AIFMD
Feb 2018
CMS Gui­de to Pas­spor­ting
Ru­les on Mar­ke­ting Al­ter­na­ti­ve In­vest­ment Funds in...
06/10/2017
CMS wins at FT In­no­va­ti­ve La­wy­er Awards 2017 ran­king...