Home / Expertise / Mobility

Mobility

Nederland

Smart-cities, duurzame mobiliteit, MaaS of autonome en elektrische deelauto's. Wij begrijpen wat u in beweging brengt. Ons team is bekend met de ambities en innovaties in de Mobility-sector. Onze kennis en ervaring is gebaseerd op het werk dat wij al jaren doen voor toonaangevende partijen in deze branche zoals vervoersbedrijven, investeerders, erkende distributeurs van automerken, financiële instellingen, verzekeraars, fietsfabrikanten en brandstofleveranciers of partijen die zich richten op parkeermanagement en transport- en bezorgdiensten. Om die reden zijn wij een uitstekende sparring-partner. Wij denken mee over de uitdagingen in uw sector, of het nou gaat om duurzaamheidvraagstukken, het financieren van mobiliteit of opkomende technologieën. Wij wijzen u op de juridische kaders, maar nog liever op de mogelijkheden.

Ons Mobility-team verbindt jarenlange ervaring in de sector met up-to-date kennis van de laatste technologie en een pragmatische juridische aanpak. CMS heeft het grootste legal Mobility-team van Nederland, bestaande uit experts op het gebied van onder meer big data en privacy, aanbestedingen, infrastructuur, vervoer, vastgoed, finance en andere relevante rechtsgebieden.

Kortom, met onze sectorkennis en creativiteit brengen wij uw initiatief een stap vooruit. Ons mobiliteitsteam staat voor u klaar.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan u onderneming kunnen leveren? Neem dan direct contact op met een van onze specialisten.

Lees meer Lees minder

The group at CMS positions itself at the forefront of next-generation initiatives including mobility-as-a-service, autonomous and electric shared cars, and has advised local governments on optimising traffic flow and public transport.

The Legal 500 EMEA, 2020
Feb 2019
Smart Mo­bi­li­ty
Smart mo­bi­li­ty is res­ha­ping the trans­port sec­tor, sha­king up and chal­len­ging tra­di­ti­o­nal trans­porta­ti­on mo­dels.Coun­tries with clear govern­ment sup­port and ef­fi­cient re­gu­la­to­ry up­gra­des are lea­ding the way. The smart ci­ty ini­ti­a­ti­ve of Du­bai is ai­ming
Feb 2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
560340htt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=923b2bd­cb10e5df3393a11a3ff0cdc48&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­off=fal­se&loop=fal­se&clean1al­way­se­z­no­de://501981The up­ta­ke of elec­tric ve­hi­cles (EVs) has soa­red in re­cent ye­ars (a
Sub­scri­be to Mo­bi­li­ty to­pics

Feed

Toon alleen
20/05/2020
Een ‘over­gang van on­der­ne­ming’ zon­der over­gang van be­drijfs­mid­de­len?
19/05/2020
AFM pleit voor wet­te­lij­ke re­gu­le­ring van en toe­zicht op pri­va­te lea­se
07 mei 2020
Pet­ra Heems­kerk: ‘Beet­je link, zo’n co­rona­clau­su­le bij een aan­be­ste­ding...
17/04/2020
Con­nec­ted cars en de AVG: een hot item voor toe­zicht­hou­ders
02/03/2020
OV-con­ces­sies door acht ei­sen MaaS-waar­dig
14/2/2020
Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding weg­voer­tui­gen
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
Frank­furt, 27 No­vem­ber 2019. En­vi­ron­men­tal, so­ci­al and gover­nan­ce (ESG) cri­te­ria are be­co­ming a top pri­o­ri­ty for in­fra­struc­tu­re in­ves­tors, ac­cor­ding to the 2019 CMS In­fra­struc­tu­re In­dex: Brid­ging Con­ti­nents.
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
Pod­cast
23/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: de (on)mo­ge­lijk­he­den van GD­PR
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast