Home / Expertise / Mobility

Mobility

Nederland

Smart-cities, duurzame mobiliteit, MaaS of autonome en elektrische deelauto's. Wij begrijpen wat u in beweging brengt. Ons team is bekend met de ambities en innovaties in de Mobility-sector. Onze kennis en ervaring is gebaseerd op het werk dat wij al jaren doen voor toonaangevende partijen in deze branche zoals vervoersbedrijven, investeerders, erkende distributeurs van automerken, financiële instellingen, verzekeraars, fietsfabrikanten en brandstofleveranciers of partijen die zich richten op parkeermanagement en transport- en bezorgdiensten. Om die reden zijn wij een uitstekende sparring-partner. Wij denken mee over de uitdagingen in uw sector, of het nou gaat om duurzaamheidvraagstukken, het financieren van mobiliteit of opkomende technologieën. Wij wijzen u op de juridische kaders, maar nog liever op de mogelijkheden.

Ons Mobility-team verbindt jarenlange ervaring in de sector met up-to-date kennis van de laatste technologie en een pragmatische juridische aanpak. CMS heeft het grootste legal Mobility-team van Nederland, bestaande uit experts op het gebied van onder meer big data en privacy, aanbestedingen, infrastructuur, vervoer, vastgoed, finance en andere relevante rechtsgebieden.

Kortom, met onze sectorkennis en creativiteit brengen wij uw initiatief een stap vooruit. Ons mobiliteitsteam staat voor u klaar.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan u onderneming kunnen leveren? Neem dan direct contact op met een van onze specialisten.

Lees meer Lees minder
Feb 2019
Smart Mo­bi­li­ty
In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
Feb 2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
In­fra­struc­tu­re for our ‘Con­nec­ted Fu­tu­re’
Sub­scri­be to Mo­bi­li­ty to­pics

Feed

Toon alleen
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
Pod­cast
23/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: de (on)mo­ge­lijk­he­den van GD­PR
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
01/07/2019
Pet­ra Heems­kerk over suc­ces­vol­le en min­der suc­ces­vol­le...
12/06/2019
De fi­nan­cie­ring van Mo­bi­li­ty ini­ti­a­tie­ven
04/06/2019
Me­de­din­gings­recht: Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen...
10/04/2019
De im­pact van de AVG op de mo­bi­li­teits­in­du­strie
21/03/2019
CMS ad­vi­seert bij ver­koop van 2gett­he­re